KN 2001/03-04 - Choroba niedokrwienna serca, Niewydolność krążenia

Drukuj
1 2 3

 

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA
Redaktor zeszytu: prof. dr hab. n. med. W. PiwowarskaSpis Treści


CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA & ENDOKRYNOLOGIA
1) Nowoczesne niefarmakologiczne metody leczenia niewydolności krążenia.
Autor : W. Piwowarska
2) Niewydolność serca -nowe spojrzenie na patogenezę i leczenie .
Autor : J. Nessler
3) Ostre zespoły wieńcowe -wybrane zagadnienia diagnostyki i terapii .
Autor : B. Nessler
4) Współczesna diagnostyka inwazyjna i leczenie inwazyjne choroby wieńcowej. Wybrane zagadnienia .
Autor : J. Matysek
5) Ostre zespoły wieńcowe: standardy leczenia niestabilnej dusznicy bolesnej oraz zawału serca bez uniesienia odcinka S T .
Autor : G. Gajos
6) Współczesne poglądy na temat odwracalności niedokrwiennych zaburzeń kurczliwości lewej komory
Autor : A. Gackowski .
7) Patomechanizm i leczenie komorowych zaburzeń rytmu u osób z chorobą niedokrwienną serca .
Autor : D. Mroczek-Czernecka
8) Diagnostyka grożnych dla życia zaburzeń rytmu w chorobie niedokrwiennej serca .
Autor : A. Pietrucha
9) Tętniaki pozawałowe lewej komory serca, problem kliniczny i terapeutyczny .
Autor : A. Paradowski
10) Rehabilitacja kardiologiczna w chorobie niedokrwiennej serca .
Autor : D. Łudzik
11) Diagnostyka i leczenie utrat przytomności .
Autor : M. Węgrzynowska
12) Farmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego .
Autor : U. Czubek
13) Zastosowanie dwuazotanu izosorbitolu w postaci aerozolu w dławicy piersiowej .
Autor : R. Ochotny
14) Padma 28, roślinny lek wspomagający .
Autor : B. Dąbrowska-Bernstein

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja