KN 2001/07-08 - Neurologia, Dermatologia

Drukuj
1 2 3

NEUROLOGIA, DERMATOLOGIA
Redaktor zeszytu: prof. dr hab. n. med. A. Członkowska, prof. dr hab. n. med.A. Kaszuba

 

SPIS TREŚCI
NEUROLOGIA
1) Choroba Parkinsona w praktyce lekarza rodzinnego
Autor: L. Darda-Ledzion
2) Jaką rolę w etiologii udaru mózgowego odgrywa zapalenie naczyń?
Autorzy: M. Wiszniewska, A. Członkowska
3) Depresja po udarze mózgu
Autorzy: R. Komajda, Z. Łysiak, J. Seniów
4) Wpływ zespołu zaniedbania połowiczego na usprawnianie ruchowe pacjentów po udarze mózgu
Autorzy: J. Głowacka, J. Seniów, M. Krawczyk, R. Chmielewski
5) Neurologiczne przyczyny zawrotów głowy - diagnostyka i leczenie
Autorzy: T. Litwin, M. Barańska-Gieruszczak
6) Nowe leki przeciwpadaczkowe - wskazania szczególne
Autorzy: M. Barańska-Gieruszczak, S. Pilip, K. Niedzielska
7) Najczęstsze zespoły otępienne. Postępowanie terapeutyczne
Autorzy: J. Seniów, W. Wicha
8) Stwardnienie rozsiane - współczesne metody diagnostyczne i lecznicze
Autor: J. Zaborski
9) Najczęstsze przyczyny bólów głowy - postępowanie
Autorzy: T. Mendel, A. Członkowska
10) Kiedy zaczyna się choroba Alzheimera?
Autor: l. Kłoszewska
11) Oddział udarowy - organizacja, zasady działania
Autor: T. Mendel
12) Asymptomatyczne zwężenie tętnic szyjnych - współczesne poglądy na leczenie
Autorzy: l. Sarzyńska-Długosz, A. Członkowska

DERMATOLOGIA
1) Rozpoznawanie, postacie kliniczne i leczenie łuszczycy
Autorzy: A. Kaszuba, R. A. Schwartz, F. Seneczko
2) Melanoma malignum cz. l - epidemiologia i etiopatogeneza
Autorzy: A. Kaszuba, R. A. Schwartz, E. Trznadel-Budźko, G. Dobrska-Drobnik, M. Seneczko
3) Melanoma malignum cz. II - kliniczne postaci, diagnostyka i współczesne metody leczenia
Autorzy: A. Kaszuba, F. Seneczko, R. A. Schwartz, E. Trznadel-Budźko, A. Kaszuba
4) Skórne zespoły paraneoplastyczne
Autorzy: E. Trznadel-Budźko, A. Kaszuba, J. Stec, M. Seneczko
5) Patomechanizm oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia łysienia plackowatego
Autorzy: E. Trznadel-Budźko, V. Karlińska-Jonkisz, A. Bąkowska, B. Miękoś-Zydek
6) Zakażenia grzybicze w przebiegu infekcji wirusem HIV - problemy terapeutyczno-profilaktyczne
Autorzy: F. Seneczko, l. Gortat, A. Kaszuba, J. Perliński
7) Nowotwory skóry w AIDS
Autorzy: A. Bała-Wojsznis, K. Tosiak, M. Kozłowska, A. Kaszuba
8) Reakcje alergiczne skóry na kosmetyki - etiopatogeneza i obraz kliniczny
Autorzy: G. Dobrska-Drobnik, A. Kaszuba, A. Ryglewska-Cho, B. Miękoś-Zydek, P. Czyż
9) Dermatologiczne problemy okresu dojrzewania
Autorzy: P. Czyż, G. Dobrska-Drobnik, B. Miękoś-Zydek, A. Bała-Wojsznis, E. Białek
10) Leczenie chorób alergicznych skóry
Autorzy: E. Trznadel-Budźko, B. Miękoś-Zydek, A. Kaszuba, A. Bąkowska
11) Metody postępowania profilaktyczno-leczniczego w owrzodzeniach podudzi
Autorzy: B. Miękoś-Zydek, P. Czyż, E. Trznadel-Budźko, M. Kozłowska
12) Mechanizm działania kortykosteroidów oraz powikłania po ich miejscowym stosowaniu
Autorzy: P. Czyż, K. Tosiak, B. Miękoś-Zydek, A. Ryglewska-Cho, E. Białek
13) Najczęstsze zmiany skórne towarzyszące cukrzycy - patomechanizm i obraz kliniczny
Autorzy: B. Miękoś-Zydek, G. Dobrska-Drobnik, P. Czyż, J. Perliński
14) Terapia fotodynamiczna z wykorzystaniem miejscowego kwasu 5-aminolewulinowego (ALA) w lecznictwie dermatologicznym
Autorzy: K. Tosiak, E. Trznadel-Budźko, A. Kaszuba, M. Seneczko
15) Zakażenia grzybicze skóry problemem XXI wieku cz l - profilaktyka
Autorzy: F. Seneczko, B. Kaźrnierczak-Tracz, A. Kaszuba, M. Lis
16) Zakażenia grzybicze skóry problemem XXI wieku cz II - współczesne metody leczenia
Autorzy: B. Kaźmierczak-Tracz, F. Seneczko, l. Gortat, M. Lis

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja