KN 2002/01-02 - Pneumonologia, Alergologia

Drukuj
1 2 3

PNEUMONOLOGIA, ALERGOLOGIA
Redaktor zeszytu: prof. dr hab. n. med. I. Grzelewska-Rzymowska, prof. dr hab. n. med.P. Górski

SPIS TREŚCI
1. Przewlekła choroba obturacyjna płuc - problem epidemiologiczny i kliniczny
Autor : A. Antczak, P. Górski
2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - wybrane problemy patogenezy
Autor : I. Grzelewska-Rzymowska, M. Zięba, S. Kwiatkowska
3. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa
Autor : l. Grzelewska-Rzymowska, M. Zięba
4. Farmakologiczne leczenie stabilnej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Autor : l. Grzelewska-Rzymowska, R. Zagdańska
5. Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji
Autor : I. Grzelewska-Rzymowska
6. Diagnostyka raka płuca i postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego
Autor : K. Tymińska
7. Leczenie nałogu palenia tytoniu u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
Autor : I. Grzelewska-Rzymowska, R. Zagdańska
8. Gruźlica płuc - problem ciągle aktualny. Rola lekarza pierwszego kontaktu
Autor : S. Kwiatkowska
9. Antybiotykoterapia pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego
Autor : I. Grzelewska-Rzymowska
10. Ocena skuteczności moksifloksacyny w leczeniu zakażeń układu oddechowego
Autor : P. Śliwiński

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja