KN 2003/13 - Numer Zjazdowy - VI Szkoła Interny

Drukuj
1 2 3

 

PULMONOLOGIA
ANTYBIOTYKOTERAPIA
KARDIOLOGIA
ENDOKRYNOLOGIA
GINEKOLOGIA
 
Redaktorzy zeszytu:  
prof. dr n. med. R. Chazan
prof. dr n. med. D. Dzierżanowska
prof. dr n. med G. Opolski
prof dr n. med Z. Zgliczyński
prof. dr n. med R. Dębski
 
 
SPIS TREŚCI:
PULMONOLOGIA
Atypowe zakażenia układu oddechowego
Autor: R. Krenke
POChP - diagnostyka i leczenie według obecnych standardów
Autor: K. Karwat
Kiedy rozpoznajemy i jak leczyć astmę
Autor: R. Chazan
Zaburzenia oddychania w czasie snu, problem społeczny - diagnostyka i leczenie
Autor: T. Przybyłowski
Zapalenia płuc pozaszpitalne
Autor: R. Chazan
Epidemiologia i diagnostyka gruźlicy
Autor: H. Grubek-Jaworska
ANTYBIOTYKOTERAPIA
Etiologia zakażeń układu oddechowego
Autor: K. Semczuk
Chemioterapia zakażeń układu moczowego
Autor: W. Kamińska
Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w leczeniu zakażeń
układu oddechowego w warunkach ambulatoryjnych
Autor: D. Dzierżanowska
SARS - zespół ostrej niewydolności oddechowej
Autor: K. Dzierżanowska-Fangrat
Immunoprofilaktyka nieswoista w zakażeniach układu oddechowego
Autor: A. Pawińska, K. Jarosz
Zakażenia grzybicze u pacjentów laboratoryjnych
Autor: M. Dąbkowska, B. Garczewska
KARDIOLOGIA
Chory po zawale serca - standard farmakoterapii w prewencji wtórnej
Autorzy: M. Grabowski, K. J. Filipiak
Nadciśnienie tętnicze - standard terapii 2003
Autorzy: M. Jakubowska-Najnigier, R. Piątkowski
Zaburzenia rytmu serca - efektywna diagnostyka i terapia
Autor: E. Koźluk
ENDOKRYNOLOGIA
Lekarz pierwszego kontaktu wobec problemu menopauzy
Autor: D. Gapys
Lekarz pierwszego kontaktu wobec problemu andropauzy
Autor: M. Rabijewski
Postępy w leczeniu cukrzycy typu 2
Autor: J. Krassowski
Współczesne metody leczenia osteoporozy pomenopauzalnej w oparciu o medycynę opartą na dowodach naukowych (Evidence-Based Medicine - EBM)
Autorzy: W. Misiorowski, S. Zgliczyński
Niedoczynność tarczycy
Autor: M. Gietka-Czernel
Nadczynność tarczycy
Autor: H. Jastrzębska
Znaczenie chromu w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej
Autor: l. Łoniewski
GINEKOLOGIA
Osteoporoza w świetle hormonalnej terapii zastępczej
Autor: M. Bińkowska
Zastosowanie preparatu Uro-Vaxom w leczeniu zapaleń szyjki macicy o znanej etiologii bakteryjnej
Autor: P. Binkiewicz
Reguła EICON: wczesne wdrażanie HTZ w celu osiągnięcia długotrwałych korzyści
Sprawozdanie z sympozjum
HTZ po WHI (WomerTs Health lnitiative)
Sprawozdanie z sympozjum

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja