KN 2010/1 - Diabetologia

Drukuj
1 2 3

 

KLINIKA NOWA 2010 / 1

INNOWACJE W PRAKTYCZNEJ DIABETOLOGII


Redaktor zeszytu: prof. dr. n. med. J. Tatoń 

 

SPIS TREŚCI:
Prognozy wzrostu zapadalności, chorobowości i umieralności z powodu cukrzycy stają się rzeczywistością - wyzwania dla systemu opieki zdrowotnej i społeczeństwa
A. Czech, J. Tatoń, I. Bosek
Jakość wyników leczenia cukrzycy - konieczność planowego monitorowania i zewnętrznej kontroli jakości opieki diabetologicznej
A. Czech, J. Tatoń, I. Głowania, I. Bosek
Jakość życia osoby z cukrzycą zbiorczy cel opieki medycznej i warunków pozamedycznych - konieczność dokonywania planowych ocen
M. Bernas
Wspólne cele medycyny rodzinnej i diabetologii
R. Łaz, M. Kowrach
Genetyczne zróżnicowanie fenotypu cukrzycy typu 2
S. Zawada-Targoni
Psychologia chorowania na cukrzycę - każdy diabetolog musi być psychologiem
J. Tatoń
Żywienie odtłuszczające- plany diet z deficytern energii w praktyce
M. Kowrach, A. Wojciechowska-Luźniak
Trening mięśniowy jako metoda leczenia cukrzycy - wskazania i ograniczenia
M. Bernas
Farmakologia kliniczna doustnych leków przeciwcukrzycowych
A. Czech
Nowe leki przeciwcukrzycowe - patofizjologia i kliniczna farmakologia agonistów receptorów GLP-1 (inkretynomimetyków) i inhibitorów dwupeptydylopeptydazy-IV (inhibitorów degradacji inkretyn)
Z. Szczeklik-Kumala
„Klasyczne" oraz innowacyjne wskazania i algorytmy insulinoterapii cukrzycy
J. Tatoń
Doskonalenie samokontroli cukrzycy - wybrane, istotne problemy
Z. Szczeklik-Kumala, J. Wojterska, J. Tatoń
Insulina a ryzyko raka
A. Czech, R. Piątkiewicz
Podeszły wiek jako czynnik ryzyka wielochorobowości
L. Walasik

Załączniki do pobrania

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja