KP 2011/05 - Numer Zjazdowy

Drukuj
1 2 3

 

KLINIKA PEDIATRYCZNA
NUMER ZJAZDOWY 2011


ALERGOLOGIA / GASTROENTEROLOGIA
SEKSUOLOGIA / PSYCHIATRIA
SZCZEPIENIA / HEMATOLOGIA
GINEKOLOGIA / CHIRURGIA
DERMATOLOGIA / KARDIOLOGIA
REHABILITACJA / STOMATOLOGIA
CHOROBY METABOLICZNE
ANTYBIOTYKOTERAPIA
NEONATOLOGIA / IMMUNOPROFILAKTYKA

 

Opiekunowie merytoryczni:

prof. dr hab. n. med. A. Dobrzańska
prof. dr hab. n. med. J. Książyk
prof. dr hab. n. med. M. Matysiak
prof. dr hab. n. med. A. Radzikowski
prof. dr hab. n. med. J. Sykut - Cegielska
prof. hab. n. med. H. Szajewska
prof. hab. n. med. K. Zeman

 

SPIS TREŚCI:


ALERGOLOGIA - STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO DS. PEDIATRII
Problem chorób alergicznych - konieczna profilaktyka
A. Dobrzańska
GASTROENTEROLOGIA, ŻYWIENIE
Alergia pokarmowa dla praktyków
D. Skiendzielewska, J. Książyk
Woda i napoje w żywieniu dzieci
E. Banaś, M. Kaleta, J. Książyk
Leczenie żywieniowe dzieci
M. Sibilska, K. Popińska, J. Książyk
Leczenie stanów odwodnienia u dzieci
M. Siemieńska, J. Książyk
Gorączka u dzieci
A. Smorczewska-Kiljan, A. Wieteska-Klimczak, J. Książyk, D. Skiendzielewska
Jakość doustnych produktów probiotycznych dla dzieci, klasyfikowanych jako produkty lecznicze i suplementy diety
T. Zaręba, H. Kruszewska, A. Zawistowska, S. Tyski
SEKSUOLOGIA
Zagrożenia rozwoju psychoseksualnego młodzieży
R. Kowalczyk, K. Waszyńska
PSYCHIATRIA
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autystycznego w praktyce pediatrycznej
G. Jagielska
Nadpobudliwość u dzieci
A. Wiśniewski
SZCZEPIENIA
Szczepienia ochronne w praktyce pediatrycznej
E. Talarek, E.Duszczyk
Postępowanie z dziećmi przed i po podróży
E. Duszczyk, E. Talarek
HEMATOLOGIA
Diagnostyka różnicowa zaburzeń krzepnięcia u dzieci
R. Laguna
Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych
M. Salamonowicz
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP) - diagnostyka i leczenie
M. Matysiak
GINEKOLOGIA
Zapalenia zewnętrznych narządów płciowych u dziewcząt z uwzględnieniem profilaktyki przeciw infekcjom wirusem HPV
E. Sowińska-Przepiera, G. Jarząbek-Bielecka, K. Wachowiak-Ochmańska, Z. Bieś, Z. Friebe
Pierwotna i wtórna niewydolność jajników w okresie dojrzewania
E. Sowińska-Przepiera, E. Andrysiak-Mamos, G. Jarząbek-Bielecka, A. Syrenicz
Przedwczesne dojrzewanie płciowe dziewcząt - postępowanie w rejonie
E. Sowińska-Przepiera, G. Jarząbek-Bielecka, E. Andrysiak-Mamos, A. Syrenicz
Regulacja płodności u młodocianych w praktyce klinicznej pediatry i lekarza rodzinnego
E. Sowińska-Przepiera, G. Jarząbek-Bielecka, K. Wachowiak-Ochmańska, Z. Bieś, Z. Friebe
CHIRURGIA
Chirurgia w praktyce lekarza pediatry (stulejka, załupek, sklejenie warg sromowych, wnętrostwo, przepuklina pachwinowa)
B. Jurkiewicz, M. Jabłońska, J. Samotyjek
Współczesne metody chirurgicznego leczenia kamicy moczowej u dzieci
B. Jurkiewicz, J. Samotyjek
DERMATOLOGIA
Najczęstsze dermatozy spotykane w gabinecie lekarza pediatry
L. Ruszkowska
KARDIOLOGIA
Bóle w klatce piersiowej u dzieci z perspektywy kardiologa
B. Kierzkowska, J. Stańczyk
REHABILITACJA
Rozwój psychomotoryczny niemowląt oraz jakość ruchów globalnych jako wyznaczniki oceny rozwoju ośrodkowego układu nerwowego
J. Stępkowska, J. Komaniecki, K. Federczyk
STOMATOLOGIA
Pierwsza pomoc w urazach zębów
A. Wal, A. Grzybowska
CHOROBY METABOLICZNE
Wrodzone wady metabolizmu u dzieci starszych - podstawy diagnostyki
J. Sykut-Cegielska
Postępowanie w nagłych stanach metabolicznych
D. Rokicki
ANTYBIOTYKOTERAPIA
Rekomendacje 2010 w leczeniu ambulatoryjnym ostrych zakażeń dróg oddechowych
A. Radzikowski, M. Dziekiewicz
NEONATOLOGY
Specyfika i nowości żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie w pierwszych miesiącach życia
K. Bober-Olesińska
Żółtaczka przedłużająca się - diagnostyka i postępowanie w gabinecie pediatry
J. Tołłoczko
Postępy w opiece nad noworodkiem w ekstremalnie niskim wieku płodowym
I. Maruniak-Chudek
IMMUNOPROFILAKTYKA, ALERGOLOGIA
Probiotyki - czy wszystkie są równe?
H. Szajewska
Odrębności układu odpornościowego dzieci - implikacje kliniczne
W. Stankiewicz, A. Stasiak-Barmuta
Immunoprofilaktyka w praktyce lekarza pediatry
K. Zeman

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja