KP 2016 - Numer Specjalny - Szkoła Neurometaboliczna

Drukuj
1 2 3

Choroby rzadkie związane z zaburzeniem w rozwoju dziecka i wadami wrodzonymi – od genów do społeczeństwa

R. Śmigiel         

Genetyczna diagnostyka chorób mitochondrialnych

K. Szczałuba     

Diagnostyka kliniczna oraz cytogenetyczno-molekularna genetycznie uwarunkowanych wrodzonych zaburzeń rozwojowych

R. Śmigiel, K. Szczałuba

    Nowoczesne metody diagnostyki genetycznych przyczyn chorób wieku dziecięcego

K. Szczałuba   

Dziecko wiotkie – spojrzenie genetyka

         R. Śmigiel 

Dziecko wiotkie – spojrzenie metabolisty

         D. Rokicki

Zaburzenia neurorozwojowe

K. Szymańska

Przypadki kliniczne pacjentów z wrodzonymi wadami metabolicznymi - postępowanie kliniczne i wskazówki dietetyczne

         E. Szymańska, E. Ehmke vel Emczyńska Seliga

Objawy kostno-stawowe w mukopolisacharydozach i w chorobie Gauchera

J. Marucha      

Odmienności funkcjonowania poznawczego dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami wieku rozwojowego

T. Srebnicki      

Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu

K. Szamburska-Lewandowska, A. Bryńska

    Przewlekła kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Problem kliniczny czy moda za zakwaszenie?

             L. Jankowska, L. Langner

    Witamina D - zapotrzebowanie i źródła pokarmowe

             D. Włodarek

    Monitorowanie czynności serca płodu - historia i współczesność

              A. Różańska-Walędziak, M. Mogiliński, K. Czajkowski

    Znaczenie dawki oksytocyny podawanej w seście stresowym

              A. Różańska-Walędziak, M. Mogiliński, K. Czajkowski

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja