Spis posiadanych numerów archiwalnych - CENNIK


NUMER TEMAT ZESZYTU NADZÓR MERYTORYCZNY CENA
  ROK 2017    
1/2017 MEDYCYNA PODRÓŻY dr hab. n. med. Ernest Kuchar 33 zł
  ROK 2016    
1/2016 KARDIOLOGIA dr hab. n med. prof nadzw WUM Andrzej Cwetsch 33 zł
2/2016 CHOROBY ZAKAŹNE prof. dr hab n med. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska 33 zł
  ROK: 2015    
1/2015 Diabetologia, Dietetyka, Farmakoterapia, Dermatologia, Prawo Zespół ekspertów 33 zł
2/2015

Geriatria w praktyce lekarza rodzinnego

prof. dr hab n med. Barbara Bień 33 zł
  ROK: 2014    
1/2014 Neurologia, Dermatologia,  prof. dr hab. n. med Adam Stępień,prof. dr n. med. Hanna Wolska 33 zł
2/2014 Urologia, dietetyka, choroby Zakaźne prof. dr hab. n. med. Waleria Hrynkiewicz 33 zł
  ROK: 2013    
1/2/2013 Endokrynologia,Diabetologia,Pulmonologia prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński,  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk 34 zł
3/4/2013 Laryngologia, Dermatologia prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba 34 zł
5/2013 Neurologia, Dermatologia, Kardiologia Zespół Ekspertów 39 zł
ROK: 2012    
1/2012

Choroby metaboliczne

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska 22 zł
2/2012 Gastroenterologia, Problemy cywilizacyjne prof. nadzw. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska 19 zł
3/2012 prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki, dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski 19 zł
4/2012 Endokrynologia prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński 19 zł
5/2012 15 Szkoła Interny Zespół Ekspertów 28 zł
  ROK: 2011    
1/2011 Diabetologia / Gastroenterologia / Otyłość prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel 19 zł
2/2011 Choroby cywilizacyjne Zespół Ekspertów 19 zł
3/2011 Medycyna rodzinna prof. dr hab. n. med. Kazimierz A. Wardyn 19 zł
4/2011 Medycyna zakażeń prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz 19 zł
5/2011 14 Szkoła Interny Zespół Ekspertów 28 zł
  ROK: 2010    
1/2010 Diabetologia prof. dr hab. n. med. Jan Tatoń 18 zł
2/2010 Endokrynologia / Diabetologia prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
18 zł
3/2010 Medycyna zakażeń prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz 18 zł
4/2010 Choroby cywilizacyjne Zespół Ekspertów 18 zł
5/2010 13 Szkoła Interny Zespół Ekspertów 14 zł
  ROK: 2009    
1-2/2009 Reumatologia / Medycyna Rodzinna prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak 14 zł
3-4/2009 Choroby cywilizacyjne Zespół Ekspertów 14 zł
5-6/2009 Kardiologia prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus 14 zł
7-8/2009 Medycyna zakażeń prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz 14 zł
9-10/2009 Onkologia prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski 14 zł
11-12/2009 Diabetologia / Reumatologia prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel
prof. dr hab. n. med.Małgorzata Wisłowska
14 zł
13/2009 12 Szkoła Interny Zespół Ekspertów 28 zł
  ROK: 2008    
1-2/2008 Zespół Metaboliczny / Diabetologia prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel 14 zł
3-4/2008 Dermatologia / Laryngologia / Ch. Infekcyj prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
14 zł
5-6/2008 Medycyna Zakażeń prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz 14 zł
7-8/2008 Zagrożenia XXI wieku Zespół Ekspertów 14 zł
9-10/2008 Reumatologia doc. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak 14 zł
11-12/2008 Kardiologia doc. dr hab. n. med. Janina Stępińska 14 zł
13/2008 11 Szkoła Interny Zespół Ekspertów 28 zł
  ROK: 2007    
1-2/2007 Diabetologia prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki 12 zł
3-4/2007 Pulmonologia / Alergologia prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan 12 zł
5-6/2007 Medycyna Rodzinna prof. dr hab. n. med. Kazimierz A. Wardyn 12 zł
7-8/2007 Gastroenterologia prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska 12 zł
9-10/2007 Medycyna Zakażeń prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz 12 zł
11-12/2007 Choroby Naczyń / Choroby XXI wieku prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień 12 zł
13/2007 10 Szkoła Interny Zespół Ekspertów 24 zł
  ROK: 2006    
1-2/2006 Laryngologia / Ch. górnych dróg oddech. prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz 12 zł
3-4/2006 Diabetologia / Endokrynologia prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel 12 zł
5-6/2006 Choroby układu oddechowego prof. dr hab. n. med. Piotr Śliwiński 12 zł
7-8/2006 Antybiotykoterapia prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz 12 zł
9-10/2006 Choroby cywilizacyjne prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel 12 zł
11-12/2006 Gastroenterologia prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski 12 zł
13/2006 9 Szkoła Interny Zespół Ekspertów 24 zł
  ROK: 2005    
1-2/2005 Repetytorium pulmonologiczne prof. dr hab. n.med. Hanna Batura-Gabryel 12 zł
3-4/2005 Diabetologia prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel 12 zł
5-6/2005 Choroby układu oddechowego prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska 12 zł
7-8/2005 Kardiologia prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed 12 zł
9-10/2005 Choroby cywilizacyjne prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel 12 zł
11-12/2005 Choroby wewnętrzne prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciąg 12 zł
13/2005 8 Szkoła Interny Zespół Ekspertów 24 zł
  ROK: 2004    
1-2/2004 Kardiologia prof. dr. n. med. J. Kasprzak 12 zł
3-4/2004 Pulmonologia, Alergologia prof. dr. n. med. J. Kuś 12 zł
5-6/2004 Neurologia, Psychiatria prof. dr. n. med. A. Członkowska 12 zł
7-8/2004 Postępy w medycynie zakażeń prof. dr. n. med. W. Hryniewicz 12 zł
9-10/2004 Ginekologia, Onkologia prof. dr. n. med. R. Dębski 12 zł
11-12/2004 Choroby wewnętrzne Zespół Ekspertów 12 zł
13/2004 7 Szkoła Interny Zespół Ekspertów 20 zł

 


 

Chcesz kupić zeszyt lub zaprenumerować czasopismo?
Skorzystaj z naszego sklepu lub skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 22 870 07 19 lub mailem: klinika@klinika.com.pl