Klinika Pediatryczna

Spis posiadanych numerów archiwalnych - CENNIK

 

NUMER TEMAT ZESZYTU NADZÓR MERYTORYCZNY CENA
  ROK: 2017    
1/2017 NEONATOLOGIA prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach 29 zł
2/2017 CHOROBY ZAKAŹNE dr hab. n. med. Ernest Kuchar 29 zł
3/2017 LARYNGOLOGIA prof.dr hab. n. med Grażyna Mielnik Niedzielska 29 zł
Nr spec 21 SZKOŁA PEDIATRII Zespół Ekspertów 39 zł
Nr spec ALGORYTMY W PEDIATRII Zespół Ekspertów 35 zł
Nr spec NEUROMETABOLIZM Zespół Ekspertów 35 zł
  ROK: 2016  
1/2016 ALERGOLOGIA I PULMONOLOGIA prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk 24 zł
2/2016 KARDIOLOGIA dr. hab. n. med. prof. nadzw. Grażyna Brzezińska-Rajszys 24 zł
3/2016 GASTOENTEROLOGIA prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska 24 zł
Nr spec 20 SZKOŁA PEDIATRII Zespół Ekspertów 39 zł
Nr spec ALGORYTMY W PEDIATRII Zespół Ekspertów 35 zł
Nr spec NEUROMETABOLIZM Zespół Ekspertów 29 zł
ROK: 2015
Nr spec NEUROMETABOLIZM W PRAKTYCE Zespół Ekspertów 29 zł
Nr spec ALGORYTMY W PEDIATRII 2015 Zespół Ekspertów 35 zł
1/2015 ŻYWIENIE, GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA, PEDIATRIA OGÓLNA prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 24 zł
2/2015 NEONATOLOGIA, PEDIATRIA OGÓLNA Zespół Ekspertów 24 zł
3/2015 PEDIATRIA OGÓLNA Zespół Ekspertów 24 zł
4/2015 LARYNGOLOGIA, PEDIATRIA OGÓLNA Zespół Ekspertów 24 zł
5/2015 Numer zjazdowy 19 Szkoła Pediatrii Zespół Ekspertów 39 zł
ROK: 2014
Nr spec NEUROMETABOLIZM W PRAKTYCE Zespół Ekspertów 29 zł
Nr spec ALGORYTMY W PEDIATRII 2014 Zespół Ekspertów 35 zł
1/2014 GASTROENTEROLOGIA, PEDIATRIA OGÓLNA prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska 24 zł
2/2014 LARYNGOLOGIA, PEDIATRIA OGÓLNA prof. dr hab. n. med. Anna Zakrzewska 24 zł
3/2014 ALERGOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEDIATRIA OGÓLNA prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski 24 zł
4/2014 PEDIATRIA OGÓLNA Zespół Ekspertów 24 zł
5/2014 Numer Zjazdowy 18 Szkoła Pediatrii Zespół Ekspertów 39 zł
ROK: 2013
Nr spec CHOROBY NEUROMETABOLICZNE Zespół Ekspertów 29 zł
Nr spec ALGORYTMY W PEDIATRII Zespół Ekspertów 29 zł
1/2013 NEONATOLOGIA, ELEMENTY PEDIATRII OGÓLNEJ prof. dr hab. n. med. EWA HELWICH 22 zł
2/2013 CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska 22 zł
3/2013 PULMONOLOGIA, ALERGOLOGIA, CHOROBY INFEKCYJNE prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz 22 zł
4/2013 ENDOKRYNOLOGIA, PEDIATRIA OGÓLNA prof. dr hab. n.  med. Andrzej Lewiński 22 zł
5/2013 Numer Zjazdowy 17 Szkoła Pediatrii Zespół Ekspertów 39 zł
ROK: 2012
1/2012 Alergologia, Pulmonologia, Immunoprofilaktyka prof. dr n. med. Krzysztof Zeman, dr hab. n. med. Jarosław Paśnik 19 zł
2/2012 Choroby małych dzieci prof. dr n. med. Jacek Józef Pietrzyk 19 zł
3/2012 Gastroenterologia i żywienie, Elementy Pediatrii Ogólnej dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek prof. nadzw. UJ 19 zł
4/2012 Choroby infekcyjne, Pediatria Ogólna dr hab. n. med. Leszek Szenborn 19 zł
5/2012 Numer Zjazdowy 16 Szkoły Pediatrii Zespół Ekspertów 39 zł
ROK: 2011
1/2011 Endokrynologia, Problemy Pediatrii Ogólnej prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński 19 zł
2/2011 Choroby małych dzieci prof. dr hab. n. med. Maria Kornacka 19 zł
3/2011 Pediatria Ogólna prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska 19 zł
4/2011 Gastroenterologia, Żywienie, Elementy Pediatrii prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk 19 zł
5/2011 Numer Zjazdowy Jubileuszowej 15 Szkoły Pediatii Zespół Ekspertów 37 zł
ROK: 2010
1/2010 Neurologia, Psychiatria wieku dziecięcego dr hab. n. med. Wojciech Kułak 18 zł
2/2010 Zaburzenia odżywiania wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Mirosława Czerwionka-Szaflarska 18 zł
3/2010 Laryngologia / Dermatologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Danuta Gryczyńska
lek. med. pediatra, dermatolog Lidia Ruszkowska
18 zł
4/2010 Pediatria Ogólna prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz 18 zł
5/2010 Numer Zjazdowy 14 Szkoły Pediatrii Zespół Ekspertów 30 zł
ROK: 2009
1/2009 Alergologia / Pulmonologia / Choroby infekcyjne prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk 14 zł
2/2009 Diabetologia / Endokrynologia / Ginekologia prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak 14 zł
3/2009 Żywienie, Gastroenterologia prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 14 zł
4/2009 Pediatria Ogólna prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski 14 zł
5/2009 Numer Zjazdowy 13 Szkoły Pediatrii Zespół Ekspertów 30 zł
ROK: 2008
1/2008 Szczepienia /Immunoprofilaktyka / Choroby Infekcyjne prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka  ---- zł
2/2008 Choroby okresu noworodkowego prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich  ---- zł
3/2008 Nefrologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda 14 zł
4/2008 Diabetologia, Endokrynologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek 14 zł
5/2008 Numer Zjazdowy 12 Szkoła Pediatrii Zespół Ekspertów 28 zł
ROK: 2007
1/2007 Choroby okresu noworodkowego prof. dr hab. n. med. Maria Kornacka 12 zł
2/2007 Pulmonologia, Alergologia, Choroby infekcyjne, Hematologia prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
12 zł
3/2007 Gastroenterologia i żywienie prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha 12 zł
4/2007 Neurologia /Psychiatria / Urologia prof. dr hab. n. med. Elżbieta Marszał
prof. dr hab. n. med.Tomasz Wolańczyk
12 zł
ROK: 2006
1/2006 Diabetologia i Endokrynologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Mirosława Urban 12 zł
2/2006 Choroby okresu noworodkowego prof. dr hab. n. med. Maria Kornacka 12 zł
3/2006 Laryngologia / Choroby infekcyjne prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz 12 zł
4/2006 Neurologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak 12 zł
5/2006 Numer Zjazdowy 2010 Szkoły Pediatrii Zespół Ekspertów 25 zł
ROK: 2005
1/2005 Okulistyka i Laryngologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. M. Grabek
prof. dr hab. n. med.Danuta Gryczyńska
12 zł
2/2005 Endokrynologia i Diabetologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak 12 zł
3/2005 Choroby infekcyjne i Hematologia prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak 12 zł
4/2005 Antybiotykoterapia prof. dr hab. n. med.Waleria Hryniewicz 12 zł
5/2005 Numer Zjazdowy IX Szkoła Pediatrii Zespół Ekspertów 25 zł
ROK: 2004
1/2004 Pulmonologia i Alergologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa 12 zł
2/2004 Antybiotykoterapia? czy lecz. objawowe prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski 12 zł
3/2004 Gastroenterologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha 12 zł
4/2004 Choroby infekcyjne i szczepienia prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka 12 zł
ROK: 2003
1/2003 Laryngologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med.Danuta Gryczyńska 11 zł
2/2003 Neurologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak 11 zł
3/2003 Antybiotykoterapia prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz 11 zł
4/2003 Nefrologia wieku dziecięcego prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda 11 zł
5/2003 XXVII Zjazd Pediatrów w Bydgoszczy Zespół Ekspertów 15 zł
6/2003 VII Szkoła Pediatrii Zespół Ekspertów 24 zł
ROK: 2002
1/2002 Choroby okresu noworodkowego prof. dr hab. n. med. Maria Kornacka 9,50 zł
2/2002 Alergologia i pulmonologia wieku dziec. prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa 9,50 zł
3/2002 Gastrologia wieku dziecięcego
prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha
9,50 zł
4/2002 Endokrynologia,Diabetologia, Neurologia wieku dziec. prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha 9,50 zł
ROK: 2001
1/2001 Nefrologia wieku rozwojowego prof. dr hab. n. med. K.Sancewicz-Pach 8,50 zł
2/2001 Endokrynologia wieku rozwojowego prof. dr hab. n. med.  Andrzej Lewiński 8,50 zł
3/2001 Gastroenterologia wieku rozwojowego prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski 8,50 zł
4/2001 Kardiologia wieku rozwojowego prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec 8,50 zł
ROK: 2000
1/2000 Choroby metaboliczne wieku rozwojowego prof. dr hab. n. med. Ewa Pronicka 8,50 zł
2/2000 Alergologia wieku rozwojowego prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski 8,50 zł
3/2000 Neonatologia prof. dr hab. n. med. Maria Kornacka 8,50 zł
4/2000 Psychiatria i Neurologia wieku rozwojowego dr hab. n. med.  J. Wendorff 8,50 zł
5/2000 IV Szkoła Pediatrii Zespół Ekspertów 21 zł

Chcesz kupić zeszyt lub zaprenumerować czasopismo?

Skorzystaj z naszego sklepu lub skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 22 870 07 19 lub mailem: klinika@klinika.com.pll