Rada Naukowa - Klinika Pediatryczna

Tytuł

Imię

Nazwisko

Klinika

dr n.med.

Piotr

Albrecht

Szpital Kliniczny Nr. 3 AM

Prof. dr hab.n.med.

Stanisław

Czekalski

Instytut Chorób Wewnętrznych Kierownik Kliniki . Pomorska AM

Prof. dr hab.n.med.

Danuta

Dzierżanowska

Kierownik Z-du Bakteriologii CZD

Doc.dr hab.n.med.

Ryszard

Grenda

Kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantacji Nerek CZD

Prof. dr hab.n.med.

Danuta

Gryczyńska

Kier. Kl. Otolaryng., Audiol. i Foniatrii Dziec. Instytut Ped. UM

Doc.dr hab.n.med.

Jacek

Grygalewicz

Szpital Bielański

dr n. med.

Paweł

Grzesiowski

Kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych. Narod. Instyt. Zdrowia Publ.

Prof. dr hab.n.med.

Waleria

Hryniewicz

Kierownik Centr. Lab. Surow. I Szcz.

Prof.dr hab.n.med.

Sergiusz

Jóźwiak

Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej, Spec. Woj. do spraw Neurol. Dziec.

Prof. dr hab.n.med.

Anna

Jung

Kierownik Kliniki Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej CSK WAM

Prof. dr hab.n.med.

Maciej

Kaczmarski

Kierownik III Kliniki Chorób Dzieci

Prof. dr hab.n.med.

Wanda

Kawalec

Kierownik Kliniki Kardiologii CZD

Prof. dr hab.n.med.

Jadwiga

Komender

Kierownik Kliniki Psych. Wieku Rozwojowego AM

Prof. dr hab.n.med.

Maria

Kornacka

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Prof. dr hab.n.med.

Maria

Korzon

Kierownik II Kliniki Chorób Dziecięcych . Instytut Pediatrii

Prof. dr hab.n.med.

Marian

Krawczyński

Dyr. Inst. Pediatrii, Kierownik Kl. Gastroenterologii i Ch. Metabolicznych

doc. dr hab. n. med.

Janusz

Książyk

Kierownik Kliniki Pediatrii Instytutu IP-CZD z-ca Dyrektora ds. Nauki

Prof. dr hab.n.med.

Krystyna

Kubicka

Klinika Kardiologii CZD

Prof. dr hab.n.med.

Ryszard

Kurzawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Prof. dr hab.n.med.

Andrzej

Lewiński

Kierownik Kliniki Endokrynologii

Prof. dr hab.n.med.

Andrzej

Marciński

Kierownik Z-du Radiologii Pediatrycznej AM

Prof. dr hab.n.med.

Michał

Matysiak

Kierownik Katedry I Kliniki Ped. Państwowy Szpital Kliniczny

Prof. dr hab.n.med.

Roman

Michałowicz

 

Prof. dr hab.n.med.

Tomasz

Pertyński

Kierownik Kliniki Ginekologii i Chorób Menopauzy

Prof. dr hab.n.med.

Elżbieta

Piontek

Kierownik Oddziału Alergologii i Chorób Infekc CZD

Prof. dr hab.n.med.

Ewa

Pronicka

Kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych CZD

Prof. dr hab.n.med.

Zbigniew

Puchalski

Kierownik Chirurgii Ogólnej AM

Prof. dr hab.n.med.

Andrzej

Radzikowski

Kierownik Kliniki Gastroent. I Kat. Ped AM. Szpital Kliniczny 3

 

Barbara

Rowińska

 

Prof. dr hab.n.med.

Jerzy

Socha

Kierownik Zespołu Gastroent. CZD

Prof. dr hab.n.med.

Jerzy

Stańczyk

Kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii UM

Prof. dr hab.n.med.

Krystyna

Wąsowska-Królikowska

Kierownik Kliniki Gastro. i Alergologii Dziec.Instytutu Pediatrii UM

Prof. dr hab.n.med.

Teresa

Woźniakowska-Gęsicka

III Klinika Pediatrii Centrum Zdrowia Matki Polki

Prof. dr hab.n.med.

Teresa

Wyszyńska

Em. Z Kliniki Nefrologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Prof. dr hab.n.med.

Tomasz

Wolańczyk

Kierownik Kliniki Psychiatrii wieku Rozwojowego AM

Dr hab. N. med

Beata

Zielnik Jurkiewicz

Ordynator Oddziału Otolaryngolog. Szpitala Dziec. im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie

Doc. Dr hab. N. med.

Joalnta

Sykut-Cegielska

Kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych, Endokrynologii I Diabetologii CZD w Warszawie