Rada Naukowa - Klinika Nowa

Tytuł naukowy

Imię

Nazwisko

Klinika

Prof. dr hab.n.med.

Anna

Boroń-Kaczmarska

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM

Prof. dr hab.n.med.

Ryszarda

Chazan

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wew. i Pneumonologii AM w Warszawie

Prof. dr hab.n.med.

Stanisław

Czekalski

Instytut Chorób Wewnętrznych Kierownik Kliniki . Pomorska AM

Prof. dr hab.n.med.

Mirosław

Dłużniewski

Szpital Zespołu Wojewódzkiego

Prof. dr hab.

Wacław

Droszcz

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Prof. dr hab.n.med.

Jan

Dzieniszewski

Klinika Chorób Metabol i Gastroent. Inst. Żywienia i Żyw.

Prof. dr hab.n.med.

Danuta

Dzierżanowska

Kierownik Z-du Bakteriologii CZD

Prof. dr hab.n.med.

Zdzisław

Dziubek

Wolski Szpital Zakaźny

Doc.dr hab.n.med.

Jacek

Grygalewicz

Szpital Bielański

dr n. med.

Paweł

Grzesiowski

Kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Narod. Instyt. Zdrowia Publ.

Prof. dr hab.n.med.

Waleria

Hryniewicz

Kierownik Centr. Lab. Surow. I Szcz.

Prof. dr hab.n.med.

Anna

Jung

Kierownik Kliniki Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej WIM

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz

Jurkiewicz

Kierownik Kliniki Otolaryngologii WIM

Prof. dr hab. n. med.

Waldemar

Karnafel

Kierownik Kliniki i Katedry Gastroenterologii AM

Prof. dr hab.n.med.

Andrzej

Kaszuba

Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej WAM

Prof. dr hab.n.med.

Kalina

Kawecka - Jaszcz

 

doc. dr hab. n. med.

Janusz Benedykt

Książyk

Kierownik Kliniki Pediatrii Instytutu IP-CZD z-ca Dyrektora ds. Nauki

Prof. dr hab.n.med.

Krystyna

Kubicka

Klinika Kardiologii CZD

Prof. dr hab.n.med.

Ryszard

Kurzawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Prof. dr hab.n.med.

Jan

Kuś

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Prof. dr hab.n.med.

Andrzej

Lewiński

Kierownik Kliniki Endokrynologii

Prof. dr hab. n. med.

Michał

Matysiak

Kierownik Katedry I Kliniki Ped. Państwowy Szpital Kliniczny

Prof. dr hab.n.med.

Ewa

Mayzner-Zawadzka

Kierownik Katedry Anestezjologii. i Instytu Terapii AM

Prof. dr hab.n.med.

Grzegorz

Opolski

Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii AM w Warszawie

Prof. dr hab.n.med.

Tomasz

Pertyński

Kierownik Kliniki Ginekologii i Chorób Menopauzy

Prof. dr hab.n.med.

Elżbieta

Piontek

Kierownik Oddziału Alergologii i Chorób Infekc CZD

Prof. dr hab.n.med.

Tadeusz

Płusa

Kierownik II Kliniki Chorób Wewnętrznych JMW WIM

Prof.dr hab.n.med.

Antoni

Prusiński

Katedra i Kliniki Neurologii AM

Prof. dr hab.n.med.

Zbigniew

Puchalski

Kierownik Chirurgii Ogólnej AM

Prof. dr hab.n.med.

Andrzej

Radzikowski

Kierownik Kliniki Gastroent. I Kat. Ped AM. Szpital Kliniczny 3

Prof. dr hab.n.med.

Roma

Rokicka-Milewska

Kierownik Katedry I Klin. Ped. Państwowy Szpital Kliniczny

Prof. dr hab.n.med.

Jerzy

Socha

Kierownik Zespołu Gastroent. CZD

Prof. dr hab.n.med.

Kazimierz

Suwalski

Kierownik Oddziału Kardiochirurgii

Prof. dr hab.n.med.

Cezary

Szczylik

Kierownik Kliniki Onkol CSK WIM

Prof. dr hab.n.med.

Paweł

Śliwiński

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc II Klinika Chorób Płuc

Prof. dr hab.n.med.

Jan

Tatoń

Kierownik Kliniki Chorób Wew i Diabet. Szpital Zespoł Woj.

Doc.dr hab.

Andrzej

Lipkowski

Centrum Med.. Doświadcz. I Klinicznej PAN

Prof. dr hab.n.med.

Jerzy

Wroński

Dolnośląska Fundacja Rozwoju

Prof. dr hab.n.med.

Teresa

Wyszyńska

 

Prof. dr hab.n.med.

Elżbieta

Janczewska

l Katedra Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie

Prof. dr hab.n.med.

Dariusz

Jurkiewicz

Kierownik Kliniki Otolaryngologii WIM w Warszawie

Prof. dr hab.n.med.

Waldemar

Karnafel

Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie

Prof. dr hab.n.med.

Aleksander

Ligęziński

Klinika Laryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Prof. dr hab.n.med.

Grażyna

Rydzewska

Kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii AM w Warszawie