KP NEUROMETABOLIZM 2018

Proponowane wytyczne w diagnozowaniu i postępowaniu w kwasicy metylomalonowej i propionowej

Baumgartner et al.       6005

Zaburzenia świadomości w przebiegu hiperamonemii o nieznanej etiologii – wrodzone wady metabolizmu wstępne postępowanie i dalsza diagnostyka

M. Wojtyło, D. Wesół-Kucharska, D. Rokicki  6034

Nowa klasyfikacja typów napadów padaczkowych wg Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej 

A. Winczewska-Wiktor, B. Steinborn              6040

Najczęstsze błędy w leczeniu padaczki wieku rozwojowego

B. Steinborn                6043

Stany napadowe we wrodzonych wadach metabolizmu

D. Wesół-Kucharska, M. Wojtyło, D. Rokicki  6047

Neuropatie uwarunkowane genetycznie

B. Ryniewicz               6055

Rdzeniowy zanik mięśni – nowe opcje terapeutyczne

K. Kotulska                 6059

Nowoczesne metody genetycznej diagnostyki neuropediatrycznej – korzyści i ograniczenia

K. Szczałuba               6062

Diagnostyka prenatalna – co pediatra powinien wiedzieć

K. Pesz, R. Śmigiel      6065

Autyzm w chorobach genetycznie uwarunkowanych i wrodzonych wadach metabolizmu

M. Kugaudo                6070

Genetyczna diagnostyka miopatii i innych chorób nerwowo-mięśniowych

R. Szymańczak, E. Gajewska, M. Jędrzejowska             6077

Acyduria glutarowa typu I

P. Pokora, A. Tylki-Szymańska     6084

PRAWO MEDYCZNE

Temida i GIODO u lekarza

Analiza problemów i wnioski praktyczne w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej

D. Mientkiewicz           6088

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Wpływ zaburzeń przepuszczalności bariery jelitowej i antygenów pokarmowych na rozwój chorób przewlekłych

K. Karabin   6107

Przyjmowanie zamówień

Aby wykupić prenumeratę lub numer archiwalny należy dodać do koszyka wybraną pozycję i wypełnić formularz zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelew bankowy - należy wypełnić formularz oraz dokonać przelewu z własnego konta bankowego (lub opłacić na poczcie - przekaz) wypełniając wszystkie  odcinki blankietu:
Dane potrzebne do dokonania przelewu:
Nazwa odbiorcy: BAMAR Marketing-Wydawnictwo, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 2/37
Nazwa i adres zleceniodawcy: Wpisać dane zamawiającego
Numer konta: 85 1160 2202 0000 0002 7257 1893

- Wysyłka za pobraniem - należy wypełnić formularz zaznaczając opcję Wysyłka za pobraniem.
Wypełniając poniższy formularz pierwszy z zamówionych numerów czasopisma zostanie wysłany za pobraniem, opłacając prenumeratę przy odbiorze przesyłki. Kolejne numery będziemy przesyłać w miarę ich ukazywania się, przesyłką zwykłą na koszt wydawnictwa.

 - Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie wydawnictwa od pon-pt w godz. 9.00-17.00.

BAMAR Marketing-Wydawnictwo
ul. Poligonowa 2/37
04-051 Warszawa
tel. (+48 22) 870-07-19; (+48 22) 870-07-31