KP NEUROMETABOLIZM 2019

METABOLIZM

Diagnostyka i leczenie ostrej hiperamonemii – rola kwasu kargluminowego

S. Rynkiewicz    6011

Tyrozynemia typ I – podstawy diagnostyki i leczenia

B. Perkowska     6017

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a/Beckera – diagnostyka molekularna

J. G. Zimowski   6026

Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a (DMD) – od objawów do rozpoznania

E. Wasilewska, E. Pilarska, J. G. Zimowski, S. Małgorzewicz, E. Wernio, J. Bautembach-Minkowska, J. Jabłońska-Brudło,
A. Sobierajska-Rek, K. Śledzińska, J. Kwiatkowska, J. Meyer-Szary, A. Szlagatys-Sidorkiewicz, K. Witkowska, J. Wierzba       6029

Opieka endokrynologiczna u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a

J. Bautembach-Minkowska  6033

Powikłania pulmonologiczne u pacjentów z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a

E. Wasilewska    6036

Problemy gastroenterologiczne pacjentów z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a

K. Śledzińska, A. Szlagatys-Sidorkiewicz, E. Wernio, S. Małgorzewicz, E. Wasilewska     6039

Spektrum problemów kardiologicznych w dystrofiach mięśniowych.
Historia naturalna, diagnostyka i leczenie.

J. Meyer-Szary, M. Bazgier, P. Ręcki, J. Fijałkowska, J. Kwiatkowska              6042

Zalecenia żywieniowe dla pacjentów z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a

E. Wasilewska, E. Wernio, S. Małgorzewicz, A. Szlagatys-Sidorkiewicz, K. Śledzińska     6045

Czym różni się choroba Morquio (mukopolisacharydoza typu IV A) od pozostałych typów
mukopolisacharydoz?

J. Marucha         6048

Pacjenci z chorobą Huntera (mukopolisacharydozą typu II) leczeni enzymatyczną terapią zastępczą

J. Marucha, D. Rokicki          6053

Pacjenci z chorobą Hurler/Scheie

J. Marucha, D. Rokicki          6057

GOSPODARKA WAPNIOWO-FOSFORANOWA

Rzadkie przyczyny hiperkalcemii u dzieci

A. Janiec, D. Rokicki             6063

Rodzinna krzywica hipofosfatemiczna

P. Pokora, D. Rokicki            6068

CHOROBY NEREK

Uwarunkowane genetycznie tubulopatie – diagnostyka i leczenie

M. Kołbuc, M. Zaniew          6074

Rzadkie wrodzone choroby nerek

P. Skrzypczyk, M. Pańczyk-Tomaszewska                 6084

GENETYKA

Diagnostyka prenatalna – nowe wyzwania 

R. Śmigiel          6094

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana genetycznie

R. Śmigiel          6099

Ultrasonograficzne badanie przezciemiączkowe w diagnostyce wrodzonych chorób neurometabolicznych

R. Bokiniec, U. Majewska, M. Brzewski  6104

CHOROBY UKŁADU KOSTNEGO

Osteoporoza u dzieci

E. Jakubowska-Pietkiewicz  6108

Wrodzona łamliwość kości u noworodków

E. Jakubowska-Pietkiewicz  6113

Przyjmowanie zamówień

Aby wykupić prenumeratę lub numer archiwalny należy dodać do koszyka wybraną pozycję i wypełnić formularz zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelew bankowy - należy wypełnić formularz oraz dokonać przelewu z własnego konta bankowego (lub opłacić na poczcie - przekaz) wypełniając wszystkie  odcinki blankietu:
Dane potrzebne do dokonania przelewu:
Nazwa odbiorcy: BAMAR Marketing-Wydawnictwo, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 2/37
Nazwa i adres zleceniodawcy: Wpisać dane zamawiającego
Numer konta: 85 1160 2202 0000 0002 7257 1893

- Wysyłka za pobraniem - należy wypełnić formularz zaznaczając opcję Wysyłka za pobraniem.
Wypełniając poniższy formularz pierwszy z zamówionych numerów czasopisma zostanie wysłany za pobraniem, opłacając prenumeratę przy odbiorze przesyłki. Kolejne numery będziemy przesyłać w miarę ich ukazywania się, przesyłką zwykłą na koszt wydawnictwa.

 - Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie wydawnictwa od pon-pt w godz. 9.00-17.00.

BAMAR Marketing-Wydawnictwo
ul. Poligonowa 2/37
04-051 Warszawa
tel. (+48 22) 870-07-19; (+48 22) 870-07-31