KP4/2019 Laryngologia, Pediatria ogólna

SPIS TREŚ­CI

LARYNGOLOGIA 

Specyfika przebiegu klinicznego i leczenia zapalenia ucha zewnętrznego u dzieci

A. Stasiak                407

Zapalenie gardła u dziecka w praktyce

K. Martincević, M. Rakowska     413

Zapalenie zatok u dzieci

K. Bednarska, P. Fudalej             420

Postępowanie w krwawieniach z nosa u dzieci

K. Makulec             428

Ostre zapalenia krtani u dzieci

A. Baranowska-Książek              432

SEKSUOLOGIA

Seksualność dzieci i młodzieży – rozwój, problemy i zagrożenia

Z. Lew-Starowicz                         436

Uzależnienie od seksu młodzieży i dorosłych

Z. Lew-Starowicz                         439

PSYCHIATRIA

Wybrane problemy w psychiatrii wieku rozwojowego (depresja, próby samobójcze, samouszkodzenia)

A. Bryńska, T. Wolańczyk, N. Szalas                 442

PRAWO MEDYCZNE

Lekarz przed sądem. Tajemnica lekarska i jej aspekty procesowe w postępowaniu karnym.

J. Rysiński               448

Utrwalanie udzielanych świadczeń przez lekarza i pacjenta

W. Tymiński           452

PEDIATRIA OGÓLNA

Kaszel suchy i mokry u dzieci 

A. Korzeń, M. Biała-Górniak, A. Górska-Kot                         463

Witamina D w pediatrii

K. Boguta, A. Górska-Kot           469

Żywienie enetralne noworodka przedwcześnie urodzonego

M. K. Borszewska-Kornacka      474

Szczepienia – niezbędne, preferowane przed wyjazdem do krajów pozaeuropejskich

K. Mrówka              477

Badania diagnostyczne adekwatne do objawów po powrocie z krajów tropikalnych

K. Mrówka              481

Zakaźne przyczyny biegunek u dzieci podróżujących po świecie (rotawirusy, giardioza, ameboza, glistnica, owsica) – od rozpoznania do leczenia

K. Mrówka              485

Przyjmowanie zamówień

Aby wykupić prenumeratę lub numer archiwalny należy dodać do koszyka wybraną pozycję i wypełnić formularz zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelew bankowy - należy wypełnić formularz oraz dokonać przelewu z własnego konta bankowego (lub opłacić na poczcie - przekaz) wypełniając wszystkie  odcinki blankietu:
Dane potrzebne do dokonania przelewu:
Nazwa odbiorcy: BAMAR Marketing-Wydawnictwo, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 2/37
Nazwa i adres zleceniodawcy: Wpisać dane zamawiającego
Numer konta: 85 1160 2202 0000 0002 7257 1893

- Wysyłka za pobraniem - należy wypełnić formularz zaznaczając opcję Wysyłka za pobraniem.
Wypełniając poniższy formularz pierwszy z zamówionych numerów czasopisma zostanie wysłany za pobraniem, opłacając prenumeratę przy odbiorze przesyłki. Kolejne numery będziemy przesyłać w miarę ich ukazywania się, przesyłką zwykłą na koszt wydawnictwa.

 - Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie wydawnictwa od pon-pt w godz. 9.00-17.00.

BAMAR Marketing-Wydawnictwo
ul. Poligonowa 2/37
04-051 Warszawa
tel. (+48 22) 870-07-19; (+48 22) 870-07-31