Potrójna dawka wiedzy - KP NEUROMETABOLIZM 2016/2017/2018

103,00 zł

3 numery zjazdowe NEUROMETABOLIZM PROMOCJA

KP NEUROMETABOLIZM 2018

Proponowane wytyczne w diagnozowaniu i postępowaniu w kwasicy metylomalonowej i propionowej

Baumgartner et al.      

Zaburzenia świadomości w przebiegu hiperamonemii o nieznanej etiologii – wrodzone wady metabolizmu wstępne postępowanie i dalsza diagnostyka

M. Wojtyło, D. Wesół-Kucharska, D. Rokicki 

Nowa klasyfikacja typów napadów padaczkowych wg Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej 

A. Winczewska-Wiktor, B. Steinborn             

Najczęstsze błędy w leczeniu padaczki wieku rozwojowego

B. Steinborn               

Stany napadowe we wrodzonych wadach metabolizmu

D. Wesół-Kucharska, M. Wojtyło, D. Rokicki 

Neuropatie uwarunkowane genetycznie

B. Ryniewicz              

Rdzeniowy zanik mięśni – nowe opcje terapeutyczne

K. Kotulska                

Nowoczesne metody genetycznej diagnostyki neuropediatrycznej – korzyści i ograniczenia

K. Szczałuba             

Diagnostyka prenatalna – co pediatra powinien wiedzieć

K. Pesz, R. Śmigiel    

Autyzm w chorobach genetycznie uwarunkowanych i wrodzonych wadach metabolizmu

M. Kugaudo               

Genetyczna diagnostyka miopatii i innych chorób nerwowo-mięśniowych

R. Szymańczak, E. Gajewska, M. Jędrzejowska            

Acyduria glutarowa typu I

P. Pokora, A. Tylki-Szymańska    

PRAWO MEDYCZNE

Temida i GIODO u lekarza

Analiza problemów i wnioski praktyczne w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej

D. Mientkiewicz          

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Wpływ zaburzeń przepuszczalności bariery jelitowej i antygenów pokarmowych na rozwój chorób przewlekłych

K. Karabin  

KP NEUROMETABOLIZM 2017

Dysmorfologia w praktyce pediatrycznej

R. Śmigiel     

Model Sherlocka Holmesa w diagnostyce dysmorfologicznej

R. Śmigiel     

Skuteczność diagnostyczna metod molekularnych w diagnostyce encefalopatii padaczkowych

D. Hoffman-Zacharska, P. Górka-Skoczylas             

Sekwencjonowanie całoeksomowe w diagnostyce chorób neurologicznych

R. Płoski       

Zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne w celiakii i uczuleniu na gluten

J. Książyk     

Niedosłuch w chorobach metabolicznych

K. Iwanicka-Pronicka       

Diagnostyka i terapia encefalopatii padaczkowych

B. Steinborn                        

Różnicowanie SM/ADEM i leukodystrofii

K. Kotulska 

Postępowanie w stanie ostrej hiperamonemii – komentarz

D. Rokicki    

Niedokrwistości uwarunkowane genetycznie

M. Matysiak                        

Splenomegalia w chorobach hematologicznych u dzieci

K. Smalisz-Skrzypczyk, M. Matysiak

Obrzęk mózgu u dzieci

A. Piotrowski                     

Witamina B6 w leczeniu padaczki

D. Wesół-Kucharska, D. Rokicki         

Zaburzenia odżywiania we wrodzonych wadach metabolizmu

E. Ehmke vel Emczyńska-Seliga          

Dieta ketogenna

D. Rokicki    

Hepatomegalia i cholestaza jako domena gastroenterologa

I. Jankowska                       

Przyczyny dysfunkcji narządu ruchu w chorobach metabolicznych
Mukopolisacharydozy (MPS) i choroba syropu klonowego (MSUD)

J. Marucha    

KP NEUROMETABOLIZM 2016

Choroby rzadkie związane z zaburzeniem w rozwoju dziecka i wadami wrodzonymi – od genów do społeczeństwa

R. Śmigiel         

Genetyczna diagnostyka chorób mitochondrialnych

K. Szczałuba     

Diagnostyka kliniczna oraz cytogenetyczno-molekularna genetycznie uwarunkowanych wrodzonych zaburzeń rozwojowych

R. Śmigiel, K. Szczałuba

    Nowoczesne metody diagnostyki genetycznych przyczyn chorób wieku dziecięcego

K. Szczałuba   

Dziecko wiotkie – spojrzenie genetyka

         R. Śmigiel 

Dziecko wiotkie – spojrzenie metabolisty

         D. Rokicki

Zaburzenia neurorozwojowe

K. Szymańska

Przypadki kliniczne pacjentów z wrodzonymi wadami metabolicznymi - postępowanie kliniczne i wskazówki dietetyczne

         E. Szymańska, E. Ehmke vel Emczyńska Seliga

Objawy kostno-stawowe w mukopolisacharydozach i w chorobie Gauchera

J. Marucha      

Odmienności funkcjonowania poznawczego dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami wieku rozwojowego

T. Srebnicki      

Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu

K. Szamburska-Lewandowska, A. Bryńska

    Przewlekła kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Problem kliniczny czy moda za zakwaszenie?

             L. Jankowska, L. Langner

    Witamina D - zapotrzebowanie i źródła pokarmowe

             D. Włodarek

    Monitorowanie czynności serca płodu - historia i współczesność

              A. Różańska-Walędziak, M. Mogiliński, K. Czajkowski

    Znaczenie dawki oksytocyny podawanej w seście stresowym

              A. Różańska-Walędziak, M. Mogiliński, K. Czajkowski

 

 

 

 

Przyjmowanie zamówień

Aby wykupić prenumeratę lub numer archiwalny należy dodać do koszyka wybraną pozycję i wypełnić formularz zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelew bankowy - należy wypełnić formularz oraz dokonać przelewu z własnego konta bankowego (lub opłacić na poczcie - przekaz) wypełniając wszystkie  odcinki blankietu:
Dane potrzebne do dokonania przelewu:
Nazwa odbiorcy: BAMAR Marketing-Wydawnictwo, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 2/37
Nazwa i adres zleceniodawcy: Wpisać dane zamawiającego
Numer konta: 85 1160 2202 0000 0002 7257 1893

- Wysyłka za pobraniem - należy wypełnić formularz zaznaczając opcję Wysyłka za pobraniem.
Wypełniając poniższy formularz pierwszy z zamówionych numerów czasopisma zostanie wysłany za pobraniem, opłacając prenumeratę przy odbiorze przesyłki. Kolejne numery będziemy przesyłać w miarę ich ukazywania się, przesyłką zwykłą na koszt wydawnictwa.

 - Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie wydawnictwa od pon-pt w godz. 9.00-17.00.

BAMAR Marketing-Wydawnictwo
ul. Poligonowa 2/37
04-051 Warszawa
tel. (+48 22) 870-07-19; (+48 22) 870-07-31