ALGORYTMY W MEDYCYNIE RODZINNEJ CZ. II - 24-25.10.2014

Termin

 
Algorytmy w Medycynie Rodzinnej - część II - 24-25 października 2014
 
Miejsce obrad:
Hotel GOLDEN TULIP WARSAW CENTRE
ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa
 
Organizator:
Bamar Marketing-Wydawnictwo
ul. Poligonowa 2/37; 04-051 Warszawa
tel. 22 870-07-31; e-mail: klinika@klinika.com.pl

Opłaty

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej lub listownie na adres organizatora. Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

W ramach opłaty zjazdowej zapewniamy:

- udział w sesjach zjazdowych
- lunch w każdym dniu konferencji
- przerwy kawowe
- numer zjazdowy KLINIKI NOWEJ
- imienny Certyfikat Uczestnictwa z wysoką liczbą punktów edukacyjnych (ok. 15) przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską

Opłaty należy dokonywać na konto

BAMAR Marketing-Wydawnictwo
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 2/37

Nr rachunku: 73 1500 1878 1211 2001 2994 0000
Tytułem:   Imię, Nazwisko - Uczestnictwo w Algorytmach medycyny rodzinnej - część II

Koszt uczestnictwa z wyżywieniem:

*Spektakl pt. „Fredro dla dorosłych – Mężów i Żon” – 24.10.2014 (piątek) godz. 19.30 Teatr 6. Piętro, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, wejście od ul. Marszałkowskiej. Obsada: M. Żebrowski, J. Fraszyńska, K. Darocha, J. Liszowska / W. Książkiewicz
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacje

Rezygnacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej:

  • faksem: 22 870 07 19
  • e-mailem: klinika@klinika.com.pl
  • listownie: Bamar Marketing-Wydawnictwo, ul. Poligonowa 2/37, 04-051 Warszawa

Rezygnacje będą przyjmowane do dnia 30 września 2014 roku. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.