Program XIV Kursu „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci”

organizowanego przez Klinikę Pediatryczną pod patronatem ZG PTND 

w dniach 20-21.02.2015 roku