Redakcja czasopism  Nowa Klinika ” i „Klinika Pediatryczna  pragnie powitać bardzo serdecznie  Państwa  w gronie naszych czytelników.

Jesteśmy Wydawnictwem Medycznym, które od 1992 roku wydaje:

- „Nowa Klinika”, którego każdy numer porusza tematykę z wybranej dziedziny medycyny przeznaczoną dla lekarzy rodzinnych, lekarzy POZ oraz studentów akademii medycznych;

- kwartalnik „Klinika Pediatryczna” przeznaczony przede wszystkim dla pediatrów, a także tych z Państwa, którzy postanowili pracować jako lekarze rodzinni.

W czasopismach tych publikujemy prace poglądowe polskich autorów, typowo dydaktyczne zawierające aktualne standardy i najnowsze wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia. Nadzór merytoryczny nad każdym numerem sprawuje uznany autorytet z danej dziedziny medycyny, co gwarantuje ich wysoki poziom.

Artykuły publikowane na łamach naszych czasopism są często polecane przez prowadzących kursy specjalizacyjne  jako zawierające niezbędną wiedzę potrzebną do  egzaminów specjalizacyjnych.

Od 24 lat nasze wydawnictwo organizuje także własne sympozja dydaktyczno–naukowe: „Szkoła Pediatrii” , „Szkoła Interny” a także specjalistyczne konferencje: "Szkoła Neurometaboliczna" oraz "Algorytmy w Pediatrii".

Szkolenia podyplomowe organizowane przez nasze wydawnictwo  cieszą się dużym zainteresowaniem wśród lekarzy różnych specjalizacji. Z okazji każdej konferencji wydawany jest specjalny numery zjazdowy zawierający wszystkie wygłaszane referaty. Uczestnicy konferencji otrzymują je podczas spotkania, pozostała część nakładu trafia do prenumeratorów i księgarni medycznych na terenie całego kraju. Na zakończenie sympozjum każdy uczestnik otrzymuje świadectwo uczestnictwa z  wysoką punktacją edukacyjną przyznawaną przez Okręgową Izbę Lekarską.