ALGORYTMY W MEDYCYNIE RODZINNEJ 2014

Szanowni Państwo - Koleżanki i Koledzy,

Współczesna urologia stawia przed nami wiele wyzwań, szybki rozwój nowych technik operacyjnych oraz postęp w leczeniu farmakologicznym powoduje coraz większy "rozdźwięk" pomiędzy codzienną praktyką ambulatoryjną, a praktyką szpitalną. Chcąc przybliżyć Państwu podstawowe problemy diagnostyczne czy terapeutyczne z zakresu urologii chcielibyśmy przedstawić kilka najważniejszych zasad dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu diagnostyki urologicznej, przybliżyć problemy związane z diagnostyką i leczeniem pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Za ważne uważamy również pokazanie szerokiej gamy dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych, gdyż nie wszystkie prezentowane przez pacjentów objawy muszą być związane tylko i wyłącznie z chorobami gruczołu krokowego. Przedstawimy również zasady leczenia zakażeń urologicznych wzbudzających zawsze wiele kontrowersji pomiędzy lekarzami praktykującymi w ambulatoriach, a lekarzami pracującymi w oddziałach szpitalnych.

Jestem przekonany, że to nasze pierwsze spotkanie będzie inspirujące dla obu stron i pozwoli przybliżyć Państwu podstawowe problemy czy zagadnienia urologiczne, a nam zrozumieć codzienne problemy czy wahania lekarza pracującego na poziomie podstawowej opieki ambulatoryjnej, czy lekarza rodzinnego.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji i do zobaczenia

Dr n. med. Piotr Kryst

Ordynator Oddziału Urologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Szanowni Państwo,

Choroby dermatologiczne wchodzą w zakres odrębnej specjalności, występują jednak bardzo często,  w szeregu  przypadków są przewlekłe - mogą pojawiać się w dzieciństwie i okresowo nawracać przez całe życie człowieka, tak że szansę na spotkanie się z nim mają lekarze wszystkich specjalności. Pomimo, że w Polsce, w porównaniu do innych krajów, dermatologów jest stosunkowo dużo, to jednak wydaje się, że dla dobra chorego znajomość podstawowych objawów czy metod leczenia najczęstszych schorzeń dermatologicznych powinna być obligatoryjna, zwłaszcza dla lekarzy rodzinnych. Trądzik młodzieńczy, choroby alergiczne, w tym atopowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, a nawet  łuszczyca, to problemy z którymi pacjenci zgłaszają się w pierwszym rzędzie właśnie do nich. 

W szeregu krajów leczenie tych chorób prowadzone jest głównie przez najbliższych pacjentowi lekarzy, jedynie przy okresowej konsultacji z dermatologiem. Z kolei w innych schorzeniach, zwłaszcza w chorobach tkanki łącznej,  znajomość podstawowych objawów i umiejętność interpretacji wyników badań dodatkowych może wręcz decydować o losie pacjenta. Z myślą o ułatwieniu życia zarówno pacjentom, jak i lekarzom pierwszego kontaktu z nimi przedstawiamy to mini kompendium wiedzy o arbitralnie wybranych, najczęstszych problemach dermatologicznych. 

Dr hab. n med. Hanna Wolska

Klinika Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

W imieniu organizatorów konferencji pragnę zaprosić Państwa na konferencje naukowa poświęcona najważniejszym problemom neurologicznym z jakimi spotykamy się w praktyce klinicznej. Wykładowcy, pracownicy Kliniki Neurologicznej WIM przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący najczęściej spotykanych chorób układu nerwowego i zasady ich diagnostyki oraz leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
W wystąpieniach uwzględnimy kryteria ich rozpoznawania i odmienności kliniczne. Mamy nadzieje, ze zaplanowane wystąpienia będą użyteczne w codziennej pracy klinicznej.

prof. dr hab. n. med. Adam STĘPIEŃ
Klinika Neurologiczna
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

Szanowni Państwo,

W ostatnich dziesięcioleciach znacznie zwiększyło się zainteresowanie wpływem diety na zdrowie człowieka i jej wykorzystaniem jako jednego z elementów terapii w schorzeniach niezakaźnych. Coraz większa liczba badań naukowych dotyczących tej tematyki pozwala na wprowadzenie nowych zaleceń i rekomendacji w oparciu o dowody naukowe, jak również o korektę istniejących zaleceń na podstawie nowych wyników badań.

W tegorocznej konferencji przedstawiliśmy Państwu zagadnienia dotyczące postępowania dietetycznego w otyłości, chorobach nerek, nieswoistych chorobach zapalnych jelit oraz znaczenia probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń. Mamy nadzieję, że przekazaną widzę, będą mogli Państwo wykorzystać z swojej pracy zawodowej.

Dr hab. Dariusz Włodarek

Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie