19 Szkoła Pediatrii - 25-27 września 2015r.
ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa
 
Program konferencji:

 

25.09.2015 (piątek)__________________________________________________________________________                                                       

10.00 – 12.25      Rejestracja uczestników 

12.25  12:30      Rozpoczęcie szkolenia - redaktor naczelna lek.pediatra Barbara Szlasa  (5min )            

                ALERGOLOGIA                        

12.30 – 13.00      Alergiczny nieżyt nosa- narastający problem dla pediatrów – prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk  (25min +5)

13.00 – 13.30      GINA 2015 dla pediatry - nowości w diagnostyce i postępowaniu terapeutycznym w astmie u dzieci – 

                             dr n. med. Ewa Markut-Miotła  (25min +5)

13.30 – 14.00      Stany naglące w alergologii i pulmunologii dziecięcej na kanwie przypadków –  lek.med. Magdalena Kowalska (25min +5)

14.00 – 14.30      Jednostki chorobowe z kręgu zespołu krupu – prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (25min +5)

14.30 – 15.00      Immunoterapia alergenowa  dla pediatry – dr n. med. Małgorzata Bartkowiak- Emeryk  (25min +5)

15.00 – 16.00     Obiad (60min)

              

               LARYNGOLOGIA I AEROZOLOTERAPIA 

16.00 – 16:30      Potrzeba , wskazówki i bezpieczeństwo nebulizacji  – prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński (25min +5)

16:30 – 17:00      Laryngologiczne zastosowanie antybiotyków – praktyczne wskazówki dla pediatry - 

                             dr hab. n. med. Beata Zielnik -  Jurkiewicz (25min +5)

17.00 – 17.15       Przerwa kawowa (15min)

               

                PULMUNOLOGIA

17.15 – 17.45      Zakażenia górnych dróg oddechowych – czy wiemy już wszystko? - prof. dr hab.n. med. Andrzej Emeryk (25min +5)

17.45 – 18.15      Immunoprofilaktyka zakażeń dróg oddechowych w praktyce pediatrycznej – co nowego na rynku? –  

                           dr n. med.  Małgorzata Bartkowiak – Emeryk   (25min +5)

18.15 – 18.45      przerwa kawowa (30min)

18.45 – 19.15      Makrolidy w chorobach dolnych dróg oddechowych u dzieci – Polskie Rekomendacje 2015

                            prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (25min +5)

19.15 – 19.45      Prewencja astmy i zakażeń dróg oddechowych u dzieci - lek. med. Anna Bodajko – Grochowska  (25min +5)

19.45 – 20.15      Czy POChP zaczyna się w dzieciństwie? - prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (25min +5)

21.00                   Wieczór w chacie grillowej

 

26.09.2015 (sobota)___________________________________________________________________________                                                   

               DERMATOLOGIA

  9.00 –  9.30       Pioktanina czyli fiolet gencjany– powrót na rynek dermatologiczny – dr n. med. Mirosława Kuchciak  Brancewicz,

                             dr Aleksandra Kańtoch (25min +5)

  9.30 – 10.00      Łojotokowe zapalenie skóry – diagnostyka i leczenie – dr n. med. Mirosława Kuchciak-Brancewicz,

                             dr Aleksandra Kańtoch (25min +5)        

10.00 – 10.30      AZS, podstawowe problemy lekarza w rejonie profilaktyka i leczenie – dr n. med.Mirosława Kuchciak- Brancewicz,

                             dr Aleksandra Kańtoch (25min +5)

10.30 – 11.00      Trądzik młodzieńczy – postępowanie terapeutyczne – dr n. med. Mirosława Kuchciak - Brancewicz, 

                             dr Aleksandra Kańtoch (25min +5)

11.00 – 11.30      przerwa kawowa (30min)

               

               AKTUALNE ZALECENIA ŻYWIENIOWE

11.30 – 12.10      Rola witaminy D w profilaktyce i leczeniu chorób alergicznych u dzieci - dr n.przyr. Elżbieta Karczmarewicz (35min +5)

12.10 – 12.25      „NAN Pro – stworzony dla ochrony” -  mgr Monika Kroemke  (15min)

12.25 – 13.05      Patologie żywieniowe prowadzące do nieprawidłowego funkcjonowania gospodarki wapniowo – fosforanowej –

                           konsekwencje zdrowotne dla dzieci i młodzieży – dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz (35min +5)

13.05 – 13.15      przerwa kawowa (10min)

               

               ORTOPEDIA 

13.15 – 14.15     Problemy ortopedyczne spotykane najczęściej w gabinecie lekarza pediatry - dysplazja, zaburzenia osi kończyn,

                         przemijające zapalenie stawu biodrowego, wady postawy i choroby  kręgosłupa – dr Krystyna Stępień  (60 min)

14.15 – 15.15     Obiad (60 min)

             

                NEUROLOGIA I METABOLIZM

15.25 – 15.55     Wybrane, przewlekłe objawy neurologiczne we wrodzonych chorobach metaboliczntych – dr n. med.Dariusz Rokicki

                         (25min+5)

15.55 – 16.25     Hiperamonemie pierwotne - diagnostyka i postępowanie – dr n. med. Dariusz Rokicki (25min +5) 

16.25 – 16.55     Zasady postępowania dietetycznego we wrodzonych wadach metabolicznych – mgr Ewa Ehmke vel Emczyńska (25min +5)

16.55 – 17.10     przerwa kawowa (15min)

17.10 – 17.40     Choroby lizosomalne – różnicowanie – dr n. med. Dariusz Rokicki  (25min +5) 

17.40 – 18.10     Glikogenezy wątrobowe – obraz kliniczny, wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarza pediatry –

                        dr Edyta Szymańska  (25min +5) 

19.00                 Jadą wozy kolorowe-wieczór z taborem cygańskim - (najciekawsze stylizacje zostaną nagrodzone)

27.09.2015 (niedziela)_________________________________________________________________________                                                    

               ŻYWIENIE     

9.00  –  9.30     Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego u niemowląt- zasady postępowania z uwzględnieniem

                            fermentowanych mieszanek mlecznych  – prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

9.30  –  9.40     przerwa kawowa (10 min) 

 

               PEDIATRIA OGÓLNA

9.40 – 10.10     Zaburzenia wzrastania i zaburzenia karmienia – dr Katarzyna Olszewska (25min +5)

9.10 – 10.40     Zasady leczenia żywieniowego dzieci – dr n. med. Katarzyna Popińska (25min +5)

10.40 – 11.10     Wady wrodzone serca u dzieci - dziecko z wadą wrodzoną serca u pediatry – dr Joanna Friedman-Gruszczyńska (25min +5)

11.10 – 11.40      Alergia pokarmowa u dzieci – dr Justyna Laskowska (25min +5)

11.40 – 11.55     przerwa kawowa (15min)

11.55 – 12.25     Zakażenia układu moczowego u dzieci – dr Anna Smorczewska (25min +5)

12.25 – 12.55     Planowanie żywienia zdrowych niemowląt – dr Marta Sibilska (25min +5)

12.55 – 13.25     Biegunka ostra – postępowanie – dr Katarzyna Olszewska (25min +5)

13.25 – 13.55     Zaparcia u dzieci – prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk (25min +5)

13.55 – 14.10     przerwa kawowa (15min)

14.10 – 14.40     Ciężkie zaburzenia elektrolitowe u dzieci – leczenie – prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

14.40 – 15.10     Postępowanie w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci poza okresem noworodkowym -

                           aktualny stan wiedzy na 2015 rok – dr Anna Własienko (25min +5)

15.10 – 15.40     Zespoły hemofagocytarne - co nowego? – dr Piotr Buda (25min +5)

15.40 – 16.10     Gorączka niewiadomego pochodzenia u dzieci– dr n. med. Anna Wieteska-Klimczak (25min +5)

16.10 – 16.15      Podsumowanie szkolenia - redaktor naczelna lek.pediatra Barbara Szlasa  (5min )

16.15 – 17.15     Obiad (60 min)  

 

Informujemy, iż program konferencji może ulec zmianie