5. Szkoła Neurometaboliczna  4-5 marca 2016 r.

      

 

PROGRAM  KONFERENCJI:

Piątek  04.03.2016r.

  9.00-10.55     Rejestracja uczestników

10.55-11.00       Rozpoczęcie konferencji - dr Barbara Szlasa  (5 min.)  

Sesja genetyczna

Nadzór merytoryczny: dr hab. n. med. Robert Śmigiel prof. nadzw.

11:00-12:00   „Panie doktorze, chcę mieć dziecko. Czy będzie ono zdrowe?”– dr hab. n. med. Robert Śmigiel,

                        prof. nadzw.  (45 min.+ 15 min.)  

12:00-13:00   Dziecko wiotkie spojrzenie genetyka – dr hab. n. med. Robert Śmigiel, prof. nadzw.  (45 min.+15 min.)

13:00-13:15    Przerwa kawowa (15 min.)

13:15-14:15     Rola genetyka w diagnostyce niepełnosprawności intelektualnej –  dr hab. n. med. Robert Śmigiel,

                       prof. nadzw.  (45 min.+15 min.)

14:15-14:30    Wykład  firmy Genomed (15min.)

14:30-15:30    Podstawowe narzędzia diagnostyczne w genetyce - dr n. med. Krzysztof Szczałuba (45min.+15 min.)

15:30-16:30    Obiad (60 min.)

16:30-17:30    Genetyczna diagnostyka chorób mitochondrialnych – dr n. med. Krzysztof Szczałuba (45min.+15 min.)

17:30-18:45    Odmienności funkcjonowania poznawczego dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami  

                        wieku rozwojowego – dr n. med. Tomasz Srebnicki (60min.+15 min.)

20:00               Kolacja „Wieczór muzyczny przy świecach” – w wykonaniu Emilii Melon- skrzypce,

                        Tadeusza Melon- skrzypce, Pawła Dubaniewicz - gitara

Sobota  05.03.2016r.

Sesja metaboliczna

Nadzór merytoryczny: dr n. med. Dariusz Rokicki

09:00-10:45    Zaburzenia neurorozwojowe – dr hab. n. med. Krystyna Szymańska (90min.+15min.)

10:45-11:00    Przerwa kawowa (15 min.)

11:00-12:00    Dziecko wiotkie spojrzenie neurologa – dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (45 min.+15 min.)

12:00-12:45    Dziecko wiotkie spojrzenie metabolisty – dr n. med. Dariusz Rokicki (30min.+15 min.)

12:45-14:00    Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu – dr hab. n. med. Anita Bryńska

                        (60min.+15 min.)

14:00-14:15    Przerwa kawowa (15 min.)

14:15-15:00    Objawy kostno-stawowe w mukopolisacharydozach i w chorobie Gaucher’a   –

                        dr n. med. Jolanta Marucha  (30min.+15min.)

15:00-16:00    Przypadki kliniczne pacjentów z wrodzonymi wadami metabolicznymi(postępowanie  kliniczne i

                        wskazówki dietetyczne) – dr n. med. Edyta Szymańska, mgr Ewa Ehmke vel Emczyńska Seliga

                           (45 min.+15 min.)

16:00-16:30    Zaburzenia mitochondrialnej oksydacji kwasów tłuszczowych - dr n. med. Dariusz Rokicki  (30 min.)

16:30-16:35     Zakończenie konferencji (5min) – dr Barbara Szlasa