Algorytmy w medycynie rodzinnej - 23-24 października 2015r.
ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa
 
Program konferencji:

 

Piątek - 23.10.2015r.________________________________________________________________________________________________________________________

10.00-11.25   Rejestracja uczestników (1h 25min)    

11.25-11.30   Rozpoczęcie konferencji ,,Algorytmy w medycynie rodzinnej,, redaktor naczelna lek.pediatra Barbara Szlasa (5min)                   

 

                Diabetologia – dr hab. n. med. Janusz Krzymień

11.30-12.15   Problem hipoglikemii w terapii cukrzycy - skala problemu, rozpoznawanie, zapobieganie - dr n. med. Mariusz Tracz

                    (30 min +15min)

12.15-12.30   Przewlekła kwasica metaboliczna niskiego stopnia.Problem kliniczny czy moda na zakwaszenie? - dr n.med.Lucjan Langner,

                    - Wykład Firmowy (15min) 

12.30-13.15   Zasady żywienia osób z cukrzycą typu 2mgr Aleksandra Cichocka (30min+15)

13.15-13.30   Przerwa kawowa (15 min)

13.30-14.15   Zastosowanie metforminy w stanie przedcukrzycowym i cukrzycy typu 2 - dr hab. n.med. Mariusz Jasik(30min+15)

14.15-15.00   Gliflozyny – najnowsza grupa leków przeciwcukrzycowych – omówienie na przykładzie dapagliflozyny

                     dr hab. n. med. Mariusz Jasik (30min+15)

15.00-16.00   Obiad (60 min)

 

                Żywienie - dr hab. inż. Dariusz Włodarek

16.00-16.35   Zalecenia żywieniowe: u osób z niewydolnością krążenia, u chorych z nadciśnieniem tętniczym – dieta dash, u osób

                      starszych - dr hab. inż. Dariusz Włodarek (25min+10)

 16.35-17.10   Potrzeba i zalecenia dotyczące stosowania Vit D3 i suplementów diety – dr hab. inż. Dariusz Włodarek (25min+10)

17.10-17.30    Przerwa kawowa (20 min)

 

                Prawo w praktyce lekarza rodzinnego – opiekun sesji Marcin Szlasa-Rokicki - prawnik z kancelarii "Chajec, Don-Siemion & Żyto"

17.30-18.15    Prawo lekarza - czy pacjent może wykorzystać nagranie w procesie sądowym?dr n. prawnych, lek. med.

                      Iwona Wrześniewska-Wal (30min+15)                        

18.15-19.15    Błąd medyczny a niepowodzenie w leczeniu - podstawy odpowiedzialności lekarza względem pacjenta –

                     sędzia Piotr Jakubiec (60min)

19.15-20.15   Znaczenie jakości dokumentacji medycznej w procesie o szkodę medycznąsędzia Piotr Jakubiec (60min)              

20.40             kolacja w chacie grillowej

 

Sobota 24.10.2015r._______________________________________________________________________________________________________________________           

 8.15 - 9.00   Zasady insulinoterapii i samokontroli chorych na cukrzycę w praktyce POZ  

                       - dr hab. n. med. Janusz Krzymień (30min+15min)

 

                Geriatria – prof. dr hab. n. med. Barbara Bień

 9.00 - 9.30   Pacjent geriatryczny w praktyce POZ – na co zwracać uwagę? prof. dr hab. n. med. Barbara Bień (30 min)                                

 9.30-10.00   Zasady farmakoterapii geriatrycznej – nowe kryteria STOPP i START prof. dr hab. n. med. Barbara Bień (30 min) 

10.00-10.30   Hiponatremia i hipotonia ortostatyczna – dr Wiesława Jańczak (30 min)           

10.30-11.00   Prezentacja przypadku "Hiponatremia i hipotonia" i dyskusja - dr Wiesława Jańczak (30 min)                   

11.00-11.15   Przerwa kawowa (15min)

11.15-11.45    Parkinsonizm polekowy – dr Maria Świętek (30min)

11.45-12.15    Prezentacja przypadku „Parkinsonizm polekowy u pacjenta geriatrycznego” i dyskusja – dr Agnieszka Wojskowicz

                     (30 min)                    

12.15-12.45    Otępienie, delirium a leki antycholinergiczne  - dr Agnieszka Kasiukiewicz (30 min)                    

12.45-13.15    Prezentacja przypadku i dyskusja -  dr Agnieszka Kasiukiewicz (30 min)

13.15-13.30    Przerwa kawowa (15min)

13.30-14.00    Hipoglikemia jako problem geriatrycznydr hab.n.med. Zyta Beata Wojszel (30 min)

14.00-14.30    Prezentacja przypadku i dyskusja "Hipoglikemia u osób starszych" - dr hab.n.med. Zyta Beata Wojszel  (30 min)

14.30-15.00    Ból – problemy terapii u pacjenta geriatrycznegodr Katarzyna Klimiuk (30 min)

15.00-15.30    Farmakoterapia kardiologiczna pacjenta geriatrycznegoprof.dr hab.n.med. Tomasz Grodzicki (30 min)

15.30-15.55    Prezentacja przypadku „Pacjent w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym i otępieniem" i dyskusja

                     dr Julita Sitkiewicz (25 min)

15.55-16.00    Zakończenie konferencji ,,Algorytmy w medycynie rodzinnej,, – redaktor naczelna lek.pediatra Barbara Szlasa (5min)

16.00-17.00    Obiad (60min)