Algorytmy w Medycynie Rodzinnej - część I - 13 września 2014

Program konferencji

Program konferencji "Algorytmy w medycynie rodzinnej cz. I"

13.09.2014 r. (SOBOTA)

8:00-9:00            Rejestracja uczestników

9:00-9:05            Rozpoczęcie konferencji dr Barbara Szlasa (5 min.)

Choroby zakaźne i infekcyjne

9:05-10:15          Antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego - prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz (60 min + 10 min. pytania)

10:15-11:00        Borelioza z Lyme- diagnostyka i rozpoznanie  w świetle zaleceń ICDC- dr hab. n. med. Tomasz Chmielewski prof. NiZP – PZH (40 min. + 5 min.pytania)

11:00-11:10        Przerwa kawowa (10 min.)

Urologia

11:10-11:55        Diagnostyka w urologii - dr n. med. Piotr Kryst (40 min. + 5 min. pytania)

11:55-12:35        Łagodny rozrost prostaty-leczenie ambulatoryjne - lek. med. Łukasz Kupis (35 min. + 5 min. pytania)

12:35-13:15        Zakażenia urologiczne - dr Anna Bonder-Nowicka (35 min. + 5 min. pytania)

13:15-13:25        Uro-vaxon – zastosowanie w nawracających zakażeniach układu moczowego u dorosłych – dr Leszek Walentynowicz (10 min.)

13:25-14:10        Farmakoterapia męskich LUTS – dr Łukasz Wójcik (40 min.+ 5 min. pytania)

14:10-14:50        Lunch (40 min.)

Dermatologia

14:50-15:35        Najczęstsze dermatozy spotkane w gabinecie lekarza rodzinnego – dr pediatra dermatolog Lidia Ruszkowska (40 min. + 5 min. pytania)

Dietetyka

15:35-16:25        Dietetyka w otyłości - dr hab. inż. Ewa Lange (40 min. + 5 min. pytania)

16:25-17:15        Postępowanie żywieniowe u osób z przewlekłą chorobą nerek - dr hab. inż.  Lucyna Kozłowska (45 min. + 5 min.pytania)

17:15-17:30        Przerwa kawowa (15 min.)

17:30-18:10        Nieswoiste choroby zapalne jelit- znaczenie diety- dr inż. Dominika Głąbska (35 min. + 5 min. pytania)

18:10-18:50        Aktualne zalecenia dotyczące podaży witaminy D - dr hab. inż. Dariusz Włodarek (35 min. + 5 min. pytania)

18:50-19:30        Wykorzystanie probiotyków w zapobieganiu i leczeniu wybranych schorzeń - dr hab. inż. lek. med. Dariusz Włodarek (35 min. + 5 min. pytania)

19:30-20:10        Rola witaminy D – dr hab. n. med. Dariusz Włodarek (35 min.+5 min. pytania)

20:10                  Zakończenie konferencji "Algorytmy w medycynie rodzinnej cz. I" (5 min.)