Rezygnacje

Rezygnacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej:

  • e-mailem: klinika@klinika.com.pl
  • listownie: Bamar Marketing-Wydawnictwo, ul. Poligonowa 2/37, 04-051 Warszawa
  • Rezygnacje będą przyjmowane do dnia 30.09.2017 roku. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.