Program XIV Kursu „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci”

organizowanego przez Klinikę Pediatryczną pod patronatem ZG PTND 

w dniach 20-21.02.2015 roku

20.02.2015 (piątek)

8.30-9.00   Rejestracja uczestników

9.00-9.05   Rozpoczęcie - słowo wstępne od Redaktor Naczelnej - dr Barbara Szlasa (5 min)       

9.05-9.15   Otwarcie kursu - Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak (10 min)

9.15-10.00   Drgawki u noworodków – aktualne zalecenia – dr hab. n. med. prof. nadzw.  Elżbieta Szczepanik (45 min)

10.00-10.10   Eye Q - nowe badanie – Małgorzata Juśkiewicz (10 min)

10.10-10.55   Zespół Westa – diagnostyka, klasyfikacje, leczenie - dr Dariusz Chmielewski (45 min)

10.55-11.15   Przerwa kawowa (20 min)

11.15-12.45   Praktyczna  definicja padaczki Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej z 2014 r. – dokąd zmierzamy w leczeniu padaczki u dzieci - dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła, prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak (90 min)

12.45-13.30   Kanabinoidy w leczeniu padaczki – prof. dr hab. n. med. Władysław Lasoń (45 min)

13.30-13.45   Korzystanie  z baz pełnotekstowych piśmiennictwa dla lekarzy - mgr Sergiusz Rózicki 15 min)  

13.45-14.45   Obiad (60 min)

14.45-15.30   Nowości w leczeniu stwardnienia rozsianego u dzieci – dr hab. n. med. prof. nadzw. Katarzyna Kotulska (45 min)

15.30-16.15   Nowe techniki obrazowania mózgu – dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Jurkiewicz (45 min)

16.15-16.30   Przerwa kawowa (15 min)

16.30-17.05   Mukopolisacharydozy - od diagnostyki do leczenia – dr n. med. Dariusz Rokicki (35 min)

17.05-17.25   Zagadki kliniczne - dr n. med. Tomasz Kmieć, dr Anna Chądzyńska (20 min)

17.25-17.45   Zagadki kliniczne - dr n. med. Tomasz Kmieć, dr Anna Chądzyńska (20 min)

17.45-18.05   Zagadki kliniczne - dr n. med. Tomasz Kmieć, dr Anna Chądzyńska (20 min)

18.05            Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia kursu

20.00                Biesiada w Karczmie Góralskiej

21.02.2015 (sobota)

8.15-9.00   Nerwiakowłókniakowatość typu 1 – postępy w diagnostyce i leczeniu – prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki (45 min)

9.00-9.45   Powikłania neurologiczne leczenia onkologicznego u dzieci - prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki (45 min)     

9.45-10.30   Stwardnienie guzowate – aktualne zalecenia diagnostyczno - lecznicze - prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak (45 min)

10.30-11.15   Zespół Sturge-Webera – postępy w diagnostyce i leczeniu – dr n. med. Tomasz Kmieć (45 min)

11.15-11.45   Przerwa kawowa (30 min)

11.45-12.30   Leczenie anomalii naczyniowych mózgu u dzieci - prof. dr hab. n. med. Marek Mandera (45 min)

12.30-13.15   Postępowanie w przypadku torbieli szyszynki - prof. dr hab. n. med. Marek Mandera (45 min)

13.15- 14.15   Kolokwium testowe. Wręczenie certyfikatów i zakończenie kursu - prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak (60 min)

14.15-15.00   Obiad (45 min)