VI Szkoła Neurometaboliczna 3-4 lutego 2017r. – Warszawa Hotel BOSS, ul. Żwanowiecka 20

PROGRAM SZKOLENIA:

Piątek  03.02.2017r.

 9.00-10.55   Rejestracja uczestników

10.55-11.00   Rozpoczęcie konferencji - dr Barbara Szlasa  (5 min.)  

Sesja: Objawy trzewne w neurometabolizmie

11:00-12:15   Hepatomegalia i cholestaza w dwóch odsłonach

                            – gastrolog – prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska  (30min.)

                            metabolista – dr n. med. Dariusz. Rokicki  (30min. )   +  15 min. pytania

12:15-13:00   Zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne w celiakii i uczuleniu na gluten prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

(30min. +15 min. pytania)

13:00-13:15    Przerwa kawowa (15 min.)

13:15-14:00   Zaburzenia odżywiania w chorobach neurometabolicznychmgr Ewa Ehmke vel Emczyńska Seliga (30min. +15 min. pytania)

14:00-14:25   Splenomegalia w chorobach metabolicznych - dr n. med. Dariusz Rokicki (20min. + 5 min. pytania)

14:25-15:25    Obiad (60 min.)

Sesja: Hematologia 

15:25-16:10   Niedokrwistości uwarunkowane genetycznie  - prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak (30min. +15 min. pytania)

16:10-16:55   Splenomegalia w chorobach hematologicznychdr Katarzyna Smalisz-Skrzypczyk (30min. +15 min. pytania)

Sesja: Neurologia

16:55-17:40   Padaczka – diagnostyka i terapia encefalopatii padaczkowychprof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn (30min. +15 min. pytania)

17:40-18:25   Różnicowanie SM / ADEM i leukodystrofiiprof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (30min. +15 min. pytania)

20:00            Kolacja z „Kapelą Sztajer”

Sobota  04.02.2017r.

Sesja:  Narządy zmysłów

09:00-9:45   Niedosłuch izolowany i syndromiczny w chorobach neurometabolicznychdr n. med. Katarzyna Pronicka (30min. +15 min. pytania)

Sesja:  Genetyka

09:45-10:40   Skuteczność diagnostyczna metod molekularnych w diagnostyce encefalopatii padaczkowych

dr hab n med. Dorota Hoffman-Zacharska (40min. +15 min. pytania)

10:40-11:00   Schemat diagnostyki molekularnej chorób neurologicznych i metabolicznych uwarunkowanych genetycznie – doświadczenia 

własne - dr n. med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska i dr n. med. Kamila Czerska (20 min.)

11:00-12:00   Dysmorfologia w praktyce pediatrycznej -  dr hab. n. med. Robert Śmigiel (55min. +5 min. pytania)

12:00-12:15    Przerwa kawowa (15 min.)

12:15-13:15   Model Sherlocka Holmesa w diagnostyce dysmorfologicznej - dr hab. n. med. Robert Śmigiel (55min. +5 min. pytania)

13:15-14:00   Sekwencjonowanie całoeksomowe w diagnostyce chorób neurologicznychprof. dr hab. n. med. Rafał Płoski

(30min. +15 min. pytania)

14:00-14:30   Lunch (30 min.)

Sesja:  Diety specjalistyczne

14:30-15:15   Dieta ketogenna - dr n. med. Dariusz Rokicki (30min. +15 min. pytania)

Sesja:  Wskazówki terapeutyczne

15:15-16:00   Obrzęk mózgu u dzieciprof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski (30min. +15 min. pytania)

16:00-16:45   Ostra encefalopatia – postępowanie w przypadku podejrzenia choroby metabolicznejdr n. med. Dariusz Rokicki

(30min. +15 min. pytania)

16:45-17:30   Witamina B6 w leczeniu padaczkidr Dorota Wesół-Kucharska (30min. +15 min. pytania)

17:30-17:45   Programy terapeutyczne - dr n. med. Dariusz Rokicki   (10min. +5 min. pytania)                          

17:45-17:50   Zakończenie konferencji (5min) – dr Barbara Szlasa