Rejestracja


Adres dostawy
TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO, jako administratora danych osobowych, w celach - zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Pani/Pana oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych czasopism i realizacji płatności, obsługi reklamacji;

- realizacji obowiązków Wydawnictwa przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych oraz do celów archiwizacyjnych i podatkowych;

- przesyłania Informacji o konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach, m.in. odbywających się regularnie zjazdach naukowych takich jak: „Konsultacje Kliniki Pediatrycznej”, „Szkoła Neurometaboliczna”, „Algorytmy w Pediatrii”, „Szkoła Pediatrii” oraz informacji odnośnie prenumeraty lub zakupu czasopism „Klinika Pediatryczna” i „Klinika Nowa” oraz pozostałej działalności marketingowej wydawnictwa związanej z innymi oferowanymi usługami - w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana osobnych zgód na wskazaną działalność;

- świadczenia innych działań szkoleniowych, badawczych, wydawniczych i publikacyjnych związanych z działalnością Wydawnictwa na polu naukowym po uzyskaniu Pani/Pana osobnej zgody lub działając w ramach uzasadnionego interesu Wydawnictwa;

- ochrony praw Wydawnictwa zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Podstawa prawna Art. 6, art. 12,13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

TAK, chcę być informowany e-mailowo lub telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO. Zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych o konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach, m.in. odbywających się regularnie zjazdach naukowych takich jak: „Konsultacje Kliniki Pediatrycznej”, „Szkoła Neurometaboliczna”, „Algorytmy w Pediatrii”, „Szkoła Pediatrii” oraz informacji odnośnie prenumeraty lub zakupu czasopism „Klinika Pediatryczna” i „Klinika Nowa” oraz pozostałej działalności marketingowej wydawnictwa związanej z innymi oferowanymi usługami - w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana osobnych zgód na wskazaną działalność;
- świadczenia innych działań szkoleniowych, badawczych, wydawniczych i publikacyjnych związanych z działalnością Wydawnictwa na polu naukowym po uzyskaniu Pani/Pana osobnej zgody lub działając w ramach uzasadnionego interesu Wydawnictwa;
wysyłanych przez BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO Barbara Szlasa na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Podstawa prawna Art. 3,4 pkt 2 art. 6,12,13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

lub Logowanie