Kontakty:

  • W celu wykonania diagnostyki chorób lizosomalnych prosimy o kontakt z Pracownią Metaboliczną Zakładu Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa - dr hab. Agnieszka Ługowska; e-mail: alugipin@yahoo.com

 

Ze strony należy pobrać następujące dokumenty i załączyć je wraz z przesłaną próbką: - zlecenie badania laboratoryjnego, - Formularz Światowej Zgody na wykonanie badań genetycznych, - ankieta dodatkowa.