4. Szkoła Neurometaboliczna

                        13-14 marca 2015

PROGRAM KONFERENCJI

4. SZKOŁA NEUROMETABOLICZNA 13-14 marca 2015

Piątek 13.03.2015

9.00-10.55 Rejestracja uczestników

10.55-11.00 Rozpoczęcie konferencji - dr Barbara Szlasa

Żywienie

Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

11.00-11.30     Ocena stanu żywienia ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów neurologicznych - prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk (30 min.)

11.30-12.00     Leczenie żywieniowe wskazania, sposoby (PEGi, stomie, zgłębniki,…) - prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk (30 min.)

12.00-12.30     Witamina D3 – wskazania do suplementacji, aktualne rekomendacje - prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk (30 min.)

12.30-12.45     Pytania do sesji (15 min.)

12.45-13.00     Przerwa kawowa (15 min.)

Metabolizm

13.00-13.40     Mukopolisacharydozy MPS II, MPS IV, MPS VI – dr Zbigniew Żuber (35 min. + 5 min. pytania)

13.40-14.40     Dieta Ketogenna - nowości – dr Magdalena Dudzińska (55 min. + 5 min. pytania)

14.40-15.40     Obiad (60 min.)

Neurologia

Nadzór merytoryczny: dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

15.40-16.15     Padaczka w chorobach neurometabolicznych – dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (30 min. + 5 min. pytania)

16.15-16.25     Eye Q – nowe badanie – Małgorzata Juśkiewicz (10 min.)

16.25-17.00     Fenotyp charakterystyczny dla chorób neurometabolicznych – dr hab. n. med. Jolanta Wierzba (30 min. + 5 min. pytania)

17.00-17.15     Przerwa kawowa (15 min.)

17.15-17.50     SM u dzieci i młodzieży- wskazówki dla lekarzy – prof. hab. n. med. Barbara Steinborn (30 min. + 5 min. pytania)

17.50-18.25     Ostre choroby naczyniowe u dzieci - dr hab. n. med. Ewa Pilarska (30 min. + 5 min. pytania)

18.25-19.05     Miopatie metaboliczne – diagnostyka, możliwości leczenia – dr n. med. Dariusz Rokicki (35 min. + 5 min. pytania)

20.00               Kolacja „Wieczór Włoski”

 

Sobota 14.03.2015

Metabolizm

Nadzór merytoryczny: dr n. med. Dariusz Rokicki

09.00-09.40     Hiperamonemie, acydurie organiczne – postępowanie przedkliniczne w stanie   zagrożenia przełomem katabolicznym – dr n. med. Dariusz Rokicki (35 min. + 5 min. pytania)

9.40-10.20       Glikogenozy wątrobowe – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa – lek. med. Edyta Szymańska (35 min. + 5 min. pytania)

10.20-10.40     Przerwa kawowa (20 min.)

10.40-11.10     Choroba Pompego – diagnostyka i leczenie – dr n. med. Dariusz Rokicki (25 min. + 5 min. pytania)

11.10-11.50     Leczenie dietetyczne w chorobach metabolicznych – mgr Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga (35 min. + 5 min. pytania)

11.50-12.30     Metaboliczna diagnostyka zaburzeń rozwoju – dr n. med. Dariusz Rokicki (35 min. + 5 min. pytania)

Prawo

12.30-13.30     Kasy fiskalne w praktyce lekarskiej – Marcin Milewski radca prawny, doradca podatkowy (55 min. + 5 min. pytania)

13.30-13.35     Zakończenie konferencji (5 min.) - dr Barbara Szlasa

13.35-14.35     Obiad (60 min.)