Opłaty

Prenumeratorzy

Pozostali

Uczestnictwo

350 zł

380 zł

Udział w kolacji-ognisku

Kolację finansuje Bamar Marketing-Wydawnictwo (Udział w kolacji nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE)

Organizator:

Bamar Marketing-Wydawnictwo

ul. Poligonowa 2/37; 04-051 Warszawa

tel. 22 870-07-31; e-mail: klinika@klinika.com.pl

Nr konta: 85 1160 2202 0000 0002 7257 1893

z dopiskiem: "Konsultacje Kliniki Nowej"