Regulamin

Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.klinika.com.pl prowadzona jest przez Wydawnictwo BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 2/37, NIP 113-014-74-98.

Adres do korespondencji i osobistego odbioru w godz. 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku:

BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO

ul. Poligonowa 2 lok. 37

04-051 Warszawa

Nr konta bankowego: 85 1160 2202 0000 0002 7257 1893

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Złożenie zamówienia następuje po zarejestrowaniu się i zalogowaniu przez Klienta na stronie www.klinika.com.pl.

2. W zamówieniu Klient wskazuje:

- zamawiany przez siebie towar,

- adres, na jaki ma zostać dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura,

- sposób dostawy,

- sposób płatności.

3. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.

4. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach wysyłki.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w chwili wpływu należności na konto.

- po otrzymaniu przez Wydawnictwo potwierdzenia złożenia zamówienia „za zaliczeniem pocztowym” lub płatnych gotówką w siedzibie Wydawnictwa.

6. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

7. Do każdego zamówienia na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

8. Zamówione towary są dostarczone na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, na wskazany przez Klienta adres. Termin dostarczenia zamówionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej od momentu wysyłki wynosi ok. 3-5 dni roboczych.

9. W przypadku braku towaru w magazynie bądź wyczerpania nakładu u wydawcy i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Wydawnictwo ma prawo odstąpić od realizacji umowy najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem. Jeśli zapłata za zamówiony towar nastąpiła z góry – Wydawnictwo zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.

10. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy będący wynikiem okoliczności zawinionych przez Pocztę Polską.

11. Klient, który nie odbierze przesyłki, może otrzymać ją ponownie po opłaceniu kosztu dostawy (wpłata na konto Wydawnictwa).

12. Klient, który nie odbierze przesyłki „za zaliczeniem pocztowym” może realizować kolejne zamówienia jedynie płatne przelewem.

II. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów na stronie Wydawnictwa podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy towarze nie uwzględniają kosztów przesyłki.

2. Koszty dostawy zostają określone jako osobna pozycja w zamówieniu i zależą od wartości zamówienia i sposobu wysyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacja dotycząca całkowitej wartości zamówienia podawana jest na stronie www.klinika.com.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności, a także w przesyłanej Klientowi wiadomości potwierdzającej złożenia zamówienia.

III. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- płatność przy odbiorze,

- przelewem bankowym lub przekazem pocztowy na rachunek bankowy Wydawnictwa,

- złożenia zamówienia „za zaliczeniem pocztowym” (pobranie).

2. Koszt dostawy i formy płatności: