Koszyk:

 • Brak produktów w koszyku.

Image Alt

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych  jest Barbara Szlasa, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BAMAR Marketing-Wydawnictwo z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 2/37, NIP: 113 014 74 98,  REGON:

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych, napisz  na w/w adres lub mailowo na adres klinika@klinika.com.pl .

 

O NAS

Jesteśmy firmą specjalizującą się w działaniach edukacyjnych oraz prowadzeniu wyspecjalizowanego sklepu z asortymentem, skierowanym do branży medycznej. Wydajemy czasopisma „Klinika Pediatryczna”, „Klinika Nowa”, reprinty oraz organizujemy konferencje, szkolenia, webinaria, kierowane do środowiska medycznego.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzamy dane osób, które korzystają z naszych usług, tzn.. dokonują zakupów w prowadzonym przez nas sklepie internetowym, zamawiają prenumeratę naszych czasopism „Klinika Pediatryczna”, „Klinika Nowa” lub biorą udział w organizowanych przez nas wydarzeniach – konferencjach stacjonarnych i online.

Pozyskujemy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji umowy lub dane, które zostały nam przekazane przez naszych Klientów w drodze dobrowolnej zgody. Są to dane identyfikujące (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres) informacje na temat wykonywanego zawodu, NPWZ.

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe, aby w sposób prawidłowy zrealizować Państwa dyspozycje i wykonać umowę, którą zawarliśmy. Są one niezbędne do wysłania zamówionych czasopism czy zagwarantowania uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach.

Oprócz tego wykorzystujemy Państwa dane do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o specjalnych ofertach, promocjach czy nowych wydaniach, które Państwu oferujemy a także wyświetlaniu zindywidualizowanych reklam na stronach internetowych a także przez wysyłkę SMS-ów lub kontakt bezpośredni. Możemy również wykorzystać Państwa dane do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji, realizacji kampanii marketingowych na zlecenie naszych Partnerów – czyli firm, które podpisały z nami odpowiednie umowy o współpracy.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przed rozpoczęciem danego procesu przetwarzania dokonujemy oceny ryzyka dla ochrony danych w tym uwzględniając kontekst przetwarzania danych, ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych oraz stosowane środki ochrony danych osobowych. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniając całokształt okoliczności i konteksty przetwarzania danych w konkretnych procesach podejmujemy odpowiednie środki mające zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych prze rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych aby zrealizować zasadę privacy by design. W trakcie przetwarzania danych osobowych dokonujemy okresowych przeglądów stosowanych przez nas środków i w razie potrzeby wprowadzamy dodatkowe narzędzia mające służyć ochronie danych osobowych, uwzględniając zarówno ryzyko dla ochrony danych osobowych jak również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Wprowadziliśmy dodatkowe narzędzia mające służyć ochronie danych osobowych. Uwzględniliśmy zarówno ryzyko  dla ochrony danych osobowych jak również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby dane osobowe były niewidoczne w zasobach publicznie dostępnych. Poniżej wskazujemy stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić najwyższy poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych:

Środki techniczne:

–  dostęp do systemu operacyjnego komputerów, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą unikalnego hasła użytkownika o odpowiedniej budowie,

–  wdrożono systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł,

–  w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika wprowadzono mechanizm

automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego – takie jak np. wygaszacze

ekranów wymuszające ponowne wpisanie hasła

–  środki ochrony przed niepowołanym dostępem spoza siedziby  firmy – zapora sieciowa

–  wdrożono środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem – aktualizowane

oprogramowanie antywirusowe

–  zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii

pamięci masowej, oraz kopie zapasowe zabezpieczone hasłami dostępnymi w celu

zabezpieczenia przed utratą danych

 

Środki organizacyjne:

– osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami

dotyczącymi ochrony danych osobowych;

–  osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania

ich w tajemnicy;

–  upoważnieni pracownicy przechodzą cykliczne szkolenia wewnętrzne z zakresu ochrony

danych osobowych (co najmniej raz na kwartał)

–  zabrania się pozostawiania dokumentów z danymi osobowymi poza zabezpieczonymi

pomieszczeniami, wyrzucania niezniszczonych dokumentów na śmietnik, a wynoszone poza

organizację muszą być zaszyfrowane

–  osoby zatrudnione nie mogą kopiować danych na nieautoryzowane zewnętrzne nośniki

danych a wszelkie zewnętrzne nośniki danych są szyfrowane

–  wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za przestrzeganie zasad ochrony danych z którą

możesz się skontaktować w razie pytań lub jeżeli podejrzewasz, że bezpieczeństwo Twoich

danych przetwarzanych przez nas mogło zostać naruszone – w każdej sprawie, w tym

zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych możesz do nas pisać na adres

klinika@klinika.com.pl bądź listownie na adres naszej siedziby

–  osoby przez nas zatrudnione są przeszkolone z procedury zgłaszania wszelkich podejrzeń

naruszenia ochrony danych osobowych – w razie podejrzenia naruszenia niezwłocznie

podejmujemy działania mające na celu zidentyfikowanie zagrożenia, zapobieżeniu

negatywnym skutkom naruszenia oraz w razie potrzeby dokonanie odpowiednich

powiadomień organu nadzoru i podmiotów danych i wprowadzeniu dodatkowych środków

bezpieczeństwa aby zminimalizować ryzyko w przyszłości.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Oprócz upoważnionych pracownikom Administratora, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Odbiorcy danych osobowych na zlecenie Administratora:

– dostawcy usług IT,

– banki,

– podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,

– podmioty zajmujące się obsługą prawną Administratora,

– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pozostające z

Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 2. ich sprostowania (art. 16 RODO),
 3. usunięcia (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 5. przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

 

A także prawo:

 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących

Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych

przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie,

w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2

RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

PLIKI COOKIES


Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 2. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 1. zapamiętywania Twojej sesji
 2. statystycznych
 3. marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 1. Firefox
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Internet Explorer / Microsoft Edge

 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 5 lat od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 1. usunąć pliki cookies,
 2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

Rejestracja

Resetuj hasło

Na naszej stronie używamy plików cookies, kontynuując akceptujesz warunki polityki prywatności. więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close