Koszyk:

  • Brak produktów w koszyku.

12 Szkoła Neurometaboliczna 10-11 marca 2023

👩‍⚕️prof. Irena Jankowska – przedstawiła rodzinną cholestazę wewnątrzwątrobową PFIC-schorzenie, które przed 50 laty nie tylko było rzadko rozpoznawane, ale też prowadziło do marskości wątroby i zgonu pacjenta, a dziś nowoczesna diagnostyka i leczenie dają szansę na wyleczenie małych pacjentów.
🧑‍⚕️dr n. med. Dariusz Rokicki przybliżył chorobę AADC – deficyt enzymów prowadzący do znacznego stopnia opóźnienia rozwoju i dysfunkcji układu autonomicznego. Terapia genowa w tym schorzeniu staje się dobrą i bezpieczną alternatywą leczenia farmakologicznego, dającą ogromne szanse na samodzielne funkcjonowanie małego pacjenta.
👩‍⚕️prof. Katarzyna Kotulska przedstawiła nowe możliwości terapeutyczne w SMA i NMO. Przed tymi znanymi już chorobami neurologicznymi otworzyły się szanse na terapie w ramach programów lekowych finansowanych przez NFZ.
👩‍⚕️dr Dorota Korycińska-Chaaban wykazała rolę badań przesiewowych w diagnostyce i zapobieganiu niepełnosprawności intelektualnej w Fenyloketonurii matczynej (znakomity wykład). Znajomość jej objawów niezbędna jest dla środowisk: pediatrów, neonatologów jak i lekarzy rodzinnych.
GENETYKA:
🧑‍⚕️prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel, który przedstawił międzynarodowe rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w Zespole Angelmana, rzadkim zaburzeniu neurodegeneracyjnym z opóźnieniem rozwoju ruchowego, rozwoju mowy, niepełnosprawnością intelektualną, napadami padaczkowymi i charakterystycznym fenotypem.
👩‍⚕️prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba dokonała analizy objawów występujących w Zespole Cornelii de Lange od wczesnego dzieciństwa do dorosłości.
CHOROBY LIZOSOMALNE:
✅ Choroba Fabry’ego – została przedstawiona przez dwie wykładowczynie 👩‍⚕️dr n. med. Beatę Błażejewską – Hyżorek oraz 👩‍⚕️dr n. med. Katarzynę Muras -Szwedziak. Oba wykłady, a co za tym idzie artykuły, stanowią dużą porcję wiedzy na temat tej rzadkiej choroby genetycznej sprzężonej z chromosomem X.
✅ Chorobę Gauchera z punktu widzenia hematologa dziecięcego przedstawiła 👩‍⚕️dr n. med. Olga Wegner.
✅ Deficyt kwaśnej lipazy – jego przebieg kliniczny, diagnostykę oraz leczenie terapią enzymatyczną przedstawił 🧑‍⚕️dr n.med. Dariusz Rokicki.
👩‍⚕️ mgr Eliza Kuczyńska – dietetyk kliniczny z Kliniki Chorób Rzadkich Agostino Gemelli w Rzymie przybliżyła nam doświadczenia swojego Ośrodka w rozwiązywaniu problemów z żywieniem pacjentów neurologicznych z SMA oraz różne metody leczenia żywieniowego – dobrane indywidualnie na podstawie analizy stanu klinicznego, stopnia niedożywienia oraz czasu planowanej terapii. Bardzo ciekawy wykład i niezwykle obszerny artykuł może służyć Państwu w codziennej praktyce klinicznej.
🧑‍⚕️dr n .med. Łukasz Przysło omówił Terapię ketogenną okresu noworodkowo-niemowlęcego i przekazał wiele cennych wskazówek dotyczących czasu implementacji, monitorowania oraz wskazań i przeciwwskazań do jej stosowania.
👩‍⚕️ dr Dorota Wesół-Kucharska naświetliła problem Diety ketogennej w chorobach mitochondrialnych, podkreślając jej szerokie zastosowanie i skuteczność w padaczkach lekoopornych, zespołach padaczkowych, chorobach neurodegeneracyjnych, nowotworach a nawet zaburzeniach psychicznych.
👩‍⚕️prof. Elżbieta Jakubowska Jakubowska – Pietkiewicz – zaprezentowała rzadką przyczynę złamań kości jaką jest Hipofosfatazja wrodzona. Jej objawy wynikają z niskiego poziomu fosfatazy alkalicznej z hiperkalcemią, hiperfosfatemią, hiperkalciurią i niskim stężeniem PTH. Oprócz leczenia objawowego w ostatnich latach rozpoczęto enzymatyczną terapię zastępczą z zastosowaniem asfotazy alfa, co zmieniło rokowanie i poprawiło jakość życia leczonych pacjentów. Kolejny wykład pani profesor dotyczył Osteoporozy wtórnej, jej czynników ryzyka, profilaktyki i leczenia.
👩‍⚕️dr Bogumiła Górczewska przedstawiła problem złamań kości w chorobach genetycznie uwarunkowanych.
🧑‍⚕️dr Dariusz Rokicki omówił obraz Krzywicy hipofosfatemicznej sprzężonej z chromosomem X – jej patofizjologię, genetykę, objawy, diagnostykę, przebieg kliniczny i leczenie.
 
👩‍⚕️dr Milena Greczan- zinterpretowała przebieg neutropenii w różnych wrodzonych wadach metabolizmu.
👩‍⚕️Zaś podłoże genetyczne wrodzonych neutropenii przedstawiła dr Katarzyna Bąbol-Pokora.
👩‍⚕️dr Magdalena Kaczor – przedstawiła możliwości zastosowania spersonalizowanej terapii w ciężkich, wrodzonych neutropeniach w przebiegu glikogenozy 1b.
🧑‍⚕️Kolejny gość z zagranicy prof. Vladimir Bzduch z Instytutu Pediatrii w Bratysławie podzielił się swoimi doświadczeniami z rzadką chorobą jaką jest Niedobór arginazy 1

Rejestracja

Resetuj hasło

Na naszej stronie używamy plików cookies, kontynuując akceptujesz warunki polityki prywatności. więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close