Koszyk:

  • Brak produktów w koszyku.

19 Szkoła Pediatrii 25-27 września 2015

25.09.2015 (piątek)__________________________________________________________________________                                                       

10.00 – 12.25      Rejestracja uczestników 

12.25 – 12:30      Rozpoczęcie szkolenia – redaktor naczelna lek.pediatra Barbara Szlasa  (5min )    

ALERGOLOGIA                        

12.30 – 13.00      Alergiczny nieżyt nosa- narastający problem dla pediatrów – prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk  (25min +5)

13.00 – 13.30      GINA 2015 dla pediatry – nowości w diagnostyce i postępowaniu terapeutycznym w astmie u dzieci –

dr n. med. Ewa Markut-Miotła  (25min +5)

13.30 – 14.00      Stany naglące w alergologii i pulmunologii dziecięcej na kanwie przypadków –  lek.med. Magdalena Kowalska (25min +5)

14.00 – 14.30      Jednostki chorobowe z kręgu zespołu krupu – prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (25min +5)

14.30 – 15.00      Immunoterapia alergenowa  dla pediatry – dr n. med. Małgorzata Bartkowiak- Emeryk  (25min +5)

15.00 – 16.00     Obiad (60min)

              

               LARYNGOLOGIA I AEROZOLOTERAPIA 

16.00 – 16:30      Potrzeba , wskazówki i bezpieczeństwo nebulizacji  – prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński (25min +5)

16:30 – 17:00      Laryngologiczne zastosowanie antybiotyków – praktyczne wskazówki dla pediatry – 

dr hab. n. med. Beata Zielnik –  Jurkiewicz (25min +5)

17.00 – 17.15       Przerwa kawowa (15min)

 

PULMUNOLOGIA

17.15 – 17.45      Zakażenia górnych dróg oddechowych – czy wiemy już wszystko? – prof. dr hab.n. med. Andrzej Emeryk (25min +5)

17.45 – 18.15      Immunoprofilaktyka zakażeń dróg oddechowych w praktyce pediatrycznej – co nowego na rynku? –

dr n. med.  Małgorzata Bartkowiak – Emeryk   (25min +5)

18.15 – 18.45      przerwa kawowa (30min)

18.45 – 19.15      Makrolidy w chorobach dolnych dróg oddechowych u dzieci – Polskie Rekomendacje 2015 –

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (25min +5)

19.15 – 19.45      Prewencja astmy i zakażeń dróg oddechowych u dzieci – lek. med. Anna Bodajko – Grochowska  (25min +5)

19.45 – 20.15      Czy POChP zaczyna się w dzieciństwie? – prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (25min +5)

21.00                   Wieczór w chacie grillowej

 

 

26.09.2015 (sobota)___________________________________________________________________________                                                   

DERMATOLOGIA

9.00 –  9.30       Pioktanina czyli fiolet gencjany– powrót na rynek dermatologiczny – dr n. med. Mirosława Kuchciak  Brancewicz,

dr Aleksandra Kańtoch (25min +5)

9.30 – 10.00      Łojotokowe zapalenie skóry – diagnostyka i leczenie – dr n. med. Mirosława Kuchciak-Brancewicz,

dr Aleksandra Kańtoch (25min +5)

10.00 – 10.30      AZS, podstawowe problemy lekarza w rejonie profilaktyka i leczenie – dr n. med.Mirosława Kuchciak- Brancewicz,

dr Aleksandra Kańtoch (25min +5)

10.30 – 11.00      Trądzik młodzieńczy – postępowanie terapeutyczne – dr n. med. Mirosława Kuchciak – Brancewicz,

dr Aleksandra Kańtoch (25min +5)

11.00 – 11.30      przerwa kawowa (30min)

 

AKTUALNE ZALECENIA ŻYWIENIOWE

11.30 – 12.10      Rola witaminy D w profilaktyce i leczeniu chorób alergicznych u dzieci – dr n.przyr. Elżbieta Karczmarewicz (35min +5)

12.10 – 12.25      „NAN Pro – stworzony dla ochrony” –  mgr Monika Kroemke  (15min)

12.25 – 13.05      Patologie żywieniowe prowadzące do nieprawidłowego funkcjonowania gospodarki wapniowo – fosforanowej –

                           konsekwencje zdrowotne dla dzieci i młodzieży – dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz (35min +5)

13.05 – 13.15      przerwa kawowa (10min)

 

               ORTOPEDIA 

13.15 – 14.15     Problemy ortopedyczne spotykane najczęściej w gabinecie lekarza pediatry – dysplazja, zaburzenia osi kończyn,

                         przemijające zapalenie stawu biodrowego, wady postawy i choroby  kręgosłupa – dr Krystyna Stępień  (60 min)

14.15 – 15.15     Obiad (60 min)

 

NEUROLOGIA I METABOLIZM

15.25 – 15.55     Wybrane, przewlekłe objawy neurologiczne we wrodzonych chorobach metaboliczntych – dr n. med.Dariusz Rokicki

(25min+5)

15.55 – 16.25     Hiperamonemie pierwotne – diagnostyka i postępowanie – dr n. med. Dariusz Rokicki (25min +5) 

16.25 – 16.55     Zasady postępowania dietetycznego we wrodzonych wadach metabolicznych – mgr Ewa Ehmke vel Emczyńska (25min +5)

16.55 – 17.10     przerwa kawowa (15min)

17.10 – 17.40     Choroby lizosomalne – różnicowanie – dr n. med. Dariusz Rokicki  (25min +5) 

17.40 – 18.10     Glikogenezy wątrobowe – obraz kliniczny, wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarza pediatry –

dr Edyta Szymańska  (25min +5) 

19.00                 Jadą wozy kolorowe-wieczór z taborem cygańskim – (najciekawsze stylizacje zostaną nagrodzone)

 

 

 

 

 

27.09.2015 (niedziela)_________________________________________________________________________                                                    

ŻYWIENIE     

9.00  –  9.30     Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego u niemowląt- zasady postępowania z uwzględnieniem

                            fermentowanych mieszanek mlecznych  – prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

9.30  –  9.40     przerwa kawowa (10 min) 

 

               PEDIATRIA OGÓLNA

9.40 – 10.10     Zaburzenia wzrastania i zaburzenia karmienia – dr Katarzyna Olszewska (25min +5)

9.10 – 10.40     Zasady leczenia żywieniowego dzieci – dr n. med. Katarzyna Popińska (25min +5)

10.40 – 11.10     Wady wrodzone serca u dzieci – dziecko z wadą wrodzoną serca u pediatry – dr Joanna Friedman-Gruszczyńska (25min +5)

11.10 – 11.40      Alergia pokarmowa u dzieci – dr Justyna Laskowska (25min +5)

 

11.40 – 11.55     przerwa kawowa (15min)

 

11.55 – 12.25     Zakażenia układu moczowego u dzieci – dr Anna Smorczewska (25min +5)

12.25 – 12.55     Planowanie żywienia zdrowych niemowląt – dr Marta Sibilska (25min +5)

12.55 – 13.25     Biegunka ostra – postępowanie – dr Katarzyna Olszewska (25min +5)

13.25 – 13.55     Zaparcia u dzieci – prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk (25min +5)

 

13.55 – 14.10     przerwa kawowa (15min)

 

14.10 – 14.40     Ciężkie zaburzenia elektrolitowe u dzieci – leczenie – prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

14.40 – 15.10     Postępowanie w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci poza okresem noworodkowym –

                           aktualny stan wiedzy na 2015 rok – dr Anna Własienko (25min +5)

15.10 – 15.40     Zespoły hemofagocytarne – co nowego? – dr Piotr Buda (25min +5)

15.40 – 16.10     Gorączka niewiadomego pochodzenia u dzieci– dr n. med. Anna Wieteska-Klimczak (25min +5)

16.10 – 16.15      Podsumowanie szkolenia – redaktor naczelna lek.pediatra Barbara Szlasa  (5min )

16.15 – 17.15     Obiad (60 min)  

Rejestracja

Resetuj hasło

Na naszej stronie używamy plików cookies, kontynuując akceptujesz warunki polityki prywatności. więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close