Koszyk:

 • Brak produktów w koszyku.

Image Alt

Regulamin

Regulamin

Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.klinika.com.pl prowadzona jest przez Wydawnictwo BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 2/37, NIP 113-014-74-98.

Adres do korespondencji i osobistego odbioru w godz. 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku:

BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO

ul. Poligonowa 2 lok. 37

04-051 Warszawa

Nr konta bankowego: 85 1160 2202 0000 0002 7257 1893

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Złożenie zamówienia następuje po zarejestrowaniu się i zalogowaniu przez Klienta na stronie www.klinika.com.pl.

2. W zamówieniu Klient wskazuje:

– zamawiany przez siebie towar,

– adres, na jaki ma zostać dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura,

– sposób dostawy,

– sposób płatności.

3. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.

4. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach wysyłki.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

– w chwili wpływu należności na konto.

– po otrzymaniu przez Wydawnictwo potwierdzenia złożenia zamówienia „za zaliczeniem pocztowym” lub płatnych gotówką w siedzibie Wydawnictwa.

6. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

7. Do każdego zamówienia na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

8. Zamówione towary są dostarczone na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, na wskazany przez Klienta adres. Termin dostarczenia zamówionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej od momentu wysyłki wynosi ok. 3-5 dni roboczych.

9. W przypadku braku towaru w magazynie bądź wyczerpania nakładu u wydawcy i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Wydawnictwo ma prawo odstąpić od realizacji umowy najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem. Jeśli zapłata za zamówiony towar nastąpiła z góry – Wydawnictwo zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.

10. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy będący wynikiem okoliczności zawinionych przez Pocztę Polską.

11. Klient, który nie odbierze przesyłki, może otrzymać ją ponownie po opłaceniu kosztu dostawy (wpłata na konto Wydawnictwa).

12. Klient, który nie odbierze przesyłki „za zaliczeniem pocztowym” może realizować kolejne zamówienia jedynie płatne przelewem.

II. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów na stronie Wydawnictwa podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy towarze nie uwzględniają kosztów przesyłki.

2. Koszty dostawy zostają określone jako osobna pozycja w zamówieniu i zależą od wartości zamówienia i sposobu wysyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacja dotycząca całkowitej wartości zamówienia podawana jest na stronie www.klinika.com.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności, a także w przesyłanej Klientowi wiadomości potwierdzającej złożenia zamówienia.

III. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– przelewem bankowym lub przekazem pocztowy na rachunek bankowy Wydawnictwa,

– płatność PayU

2. Koszt dostawy i formy płatności:

– kwota doliczana automatycznie przy zamówieniu (widoczne przed zaakceptowaniem zamówienia)

– płatność przelewem

– płatność gotówką, kartą w siedzibie wydawnictwa

– płatność PayU

 

 RODO 

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO„). W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych przez firmę BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO Barbara Szlasa oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo pełną wiedzę, a tym samym komfort dalszego korzystania z usług naszego wydawnictwa, dlatego prosimy o zapoznanie z poniższymi informacjami.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO Barbara Szlasa z siedzibą w Warszawie, ul. Poligonowa 2/37, 04-051 Warszawa (dalej jako „Wydawnictwo„)
 2. Pani/Pana dane osobowe są również udostępniane firmie świadczącej na rzecz Wydawnictwa usługi IT na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z tym, operatorem internetowej platformy handlowej jest Radgost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-375 Warszawa.
 3. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: klinika@klinika.com.pl
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane przez Wydawnictwo to:
 1. Imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, rodzaj specjalizacji, numer prawa wykonywania zawodu, inne dane osobowe niezbędne do realizacji danej usługi za Pani/Pana odrębną zgodą.
 2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Wydawnictwo przetwarza wyżej wymienione Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Pani/Pana oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych czasopism i realizacji płatności, obsługi reklamacji;

– realizacji obowiązków Wydawnictwa przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych oraz do celów archiwizacyjnych i podatkowych;

– przesyłania Informacji o konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach, m.in. odbywających się regularnie zjazdach naukowych takich jak: „Konsultacje Kliniki Pediatrycznej”, „Szkoła Neurometaboliczna”, „Algorytmy w Pediatrii”, „Szkoła Pediatrii” oraz informacji odnośnie prenumeraty lub zakupu czasopism „Klinika Pediatryczna” i „Klinika Nowa” oraz pozostałej działalności marketingowej wydawnictwa związanej z innymi oferowanymi usługami – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana osobnych zgód na wskazaną działalność;

– świadczenia innych działań szkoleniowych, badawczych, wydawniczych i publikacyjnych związanych z działalnością Wydawnictwa na polu naukowym po uzyskaniu Pani/Pana osobnej zgody lub działając w ramach uzasadnionego interesu Wydawnictwa;

– ochrony praw Wydawnictwa zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Wydawnictwa oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz operator internetowej platformy handlowej wskazany w punkcie 2 powyżej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4 powyżej, w tym odpowiednio przez okres trwania umowy, okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, lub dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem Wydawnictwo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli to zgoda jest podstawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 7 (3) RODO;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO;
 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 1. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy mające zastosowanie w tym zakresie.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak konieczne celem prowadzenia działalności Wydawnictwa w określonych w punkcie 4 celach. Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych w konkretnym celu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, będzie niemożność uzyskania związanych z tym usług Wydawnictwa, przykładowo niepodanie wymaganych danych celem rejestracji na konferencję naukową uniemożliwi Pani/Panu udział w tym wydarzeniu, podobnie brak wyrażenia zgody na działalność marketingową Wydawnictwa pozbawi Pani/Pana szansy uzyskania oficjalnej informacji o konferencjach naukowych, nowych numerach czasopism „Klinika Pediatryczna” oraz „Klinika Nowa” oraz pozostałych usług i produktów oferowanych przez Wydawnictwo.
 3. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy Pani/Pana danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom oraz że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, a także dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

 

W przypadku pytań dodatkowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: klinika@klinika.com.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy,

Zespół redakcyjny Wydawnictwa.

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

BAMAR Marketing-Wydawnictwo

ul. Poligonowa 2/37

04-051 Warszawa


Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

BAMAR Marketing-Wydawnictwo

ul. Poligonowa 2/37

04-051 Warszawa

 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Przelew na konto bankowe

Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.

Przelewem online 

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:

– PayU

Każdy towar w przypadku płatności przelewem lub płatności online wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. Przesyłki dostarczają firmy kurierskie – czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu odbiorcy. Zazwyczaj zajmuje to do 2 dni roboczych.

Uwaga! Przy płatności przelewem internetowym, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Jeżeli wybrałeś odbiór zamówienia przez Paczkomaty InPost, przesyłka znajdzie się w wybranym przez ciebie Paczkomacie w przeciągu kilku (zazwyczaj do 5) dni roboczych od momentu nadania paczki.

Rejestracja

Resetuj hasło

Na naszej stronie używamy plików cookies, kontynuując akceptujesz warunki polityki prywatności. więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close