Koszyk:

  • Brak produktów w koszyku.

Image Alt

13 Szkoła Neurometaboliczna – 08-09.03.2024

Program Konferencji

Program Konferencji

Sesja: Diagnostyka wrodzonych wad metabolizmu

Czy GCMS wystarczy do wykluczenia choroby z kręgu wrodzonych wad metabolizmu

– dr n. med. Magdalena Pajdowska, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej IPCZD

Przesiew noworodkowy – zalety i wady

– mgr Ewa Głąb-Jabłońska, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej Instytut Matki i Dziecka

Diagnostyka różnicowa hipermleczanemii

– lek. Dorota Wesół-Kucharska - Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

MRI mózgu dla metabolistów

- prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz - Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej IPCZD

WES w chorobach metabolicznych

- lek. Małgorzata Średzińska - Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Dysmorfia w wybranych chorobach metabolicznych

- dr n. med. Antoni Pyrkosz - Kierownik Zakładu Genetyki Ogólnej i Klinicznej UR; lek. Paweł Zapolnik; Zakład Genetyki Ogólnej i Klinicznej UR

Zwiększone stężenie amoniaku i co dalej?

– dr n. med. Dariusz Rokicki p.o. Kierownika Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Sesja: Terapie genowe

Terapia genowa - co to jest i dla kogo?

– prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel, Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych UM we Wrocławiu

Terapia genowa w SMA

Terapia genowa w AADC

– dr n. med. Dariusz Rokicki p.o. Kierownika Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Terapia genowa w leukodystrofii metachromatycznej

- lek. Magdalena Kaczor Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Sesja: Nowe terapie we wrodzonych wadach metabolizmu

Nowe terapie w zaburzeniach glikozylacji

– lek. Milena Greczan Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Nowe terapie w chorobach mitochondrialnych

– lek. Dorota Wesół-Kucharska Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Sesja: Psychiatria dziecięca

Zespoły psychosomatyczne

Anoreksja i zaburzenia odżywiania - różnicowanie w gabinecie pediatry

– mgr Joanna Gucajtis Zakład Psychologii Zdrowia, Pracownia Psychologii Pediatrycznej IPCZD

Zespół Muenchausen by Proxy – aspekt kliniczny

Sesja: Manifestacje kliniczne neurometabolizmu

Niewydolność wątroby a wrodzone choroby metaboliczne

– dr n. med. Dariusz Rokicki p.o. Kierownika Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Reumatoidalne objawy w chorobach metabolicznych

– prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber Kierownik III Oddziału Klinicznego Pediatrii, Reumatologii z pododdziałem Alergologii, Szpital Dziecięcy w Krakowie

Neurologiczne objawy w neurofibromatozach

- dr n. med. Łukasz Przysło Kierownik Kliniki Neurologii – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Zaburzenia wzrostu w chorobach metabolicznych

– dr n. med. Dariusz Rokicki p.o. Kierownika Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Powikłania kardiologiczne chorób spichrzeniowych

– lek. Urszula Gancarczyk Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń Krakowski Szpital Specjalistyczny

Sesja: Inne ważne zagadnienia metaboliczne

Padaczka a wrodzone choroby metaboliczne

– lek. Dorota Wesół-Kucharska Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Cewkowe zaburzenia transportu fosforanów

– dr n. med. Dariusz Rokicki p.o. Kierownika Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Dieta ketogenna - dla kogo?

– lek. Magdalena Kaczor Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Choroba Pompego - wskazówki dla pediatry

– dr n. med. Dariusz Rokicki p.o. Kierownika Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

Program Konferencji

REJESTRUJĄC SIĘ NA KONFERENCJĘ OTRZYMASZ:

Udział stacjonarny w szkoleniu.

Specjalne wydanie zjazdowe „Kliniki Pediatrycznej” zawierające wykłady w formie artykułów poglądowych.

Dostęp do nagrań video ze szkolenia przez 3 miesiące.

Materiały edukacyjno-reklamowe od partnerów konferencji.

Pełne wyżywienie w trakcie szkolenia.

Certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi OIL.

Wygodną eko-torbę na materiały.

Program Konferencji

PROGRAM NIEMERYTORYCZNY

Wieczór z muzyką na żywo - 08.03.24, godz. 20:00

Nie finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Zaproszenie

Kliknij poniżej aby się zarejestrować

Centrum konferencyjne WEST GATE, Warszawa

Zaproszenie

Rejestracja

Resetuj hasło

Na naszej stronie używamy plików cookies, kontynuując akceptujesz warunki polityki prywatności. więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close